MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Gustav Erling
doktorand

Jag är doktorand i forskarskolan Data Driven Systems vid institutionen för Datavetenskap och Medieteknik vid Malmö Universitet. Min bakgrund är civilingenjör i Teknisk Fysik och jag har mer än tio års erfarenhet från telekombranschen som projektledare, analytiker och coach. Mitt forskningsfokus domineras av metoder för beslutsfattande inom analytics för team och ledargrupper. Ämnen som berörs omfattar Bayesiansk metodik, kausalitet, beslutsteori och coaching.


Forskningscenter

Internet of Things and People Research Centre pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:gustav.erling@mau.se
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
GUSTAV ERLING
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
photo of Gustav Erling Gustav Erling