MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jimmy Engström
doktorand

Jimmy har jobbat i telecombranchen sedan 2002, bland annat Ericsson och numera Sony. Där har han haft olika roller bl a Mjukvaruutvecklare för inbyggda system, projektledare och Data Scientist. Han påbörjade sin industrilicentiat hösten 2018 och kommer att forska inom Context Awareness i samarbete mellan IoTaP programmet och Sony Mobile.

Tack vare framsteg som gjorts inom IoT kan vi idag samla in stora mängder data. Den datan kan vi använda för att göra intelligenta prediktioner över IoT enheters framtida kontext. Därmed kan vi potentiellt reducera resursanvändningen inom IoT nätverket, vilket kan leda till

  • längre driftstid för befintliga batterier
  • reducerad mängd nätverkstrafik
  • ökad entropi i den data som skickas
  • bättre noggrannhet i datainsamlingen när det behövs
  • intelligentare system som bättre tillgodoser användarnas behov

Forskningscenter

Internet of Things and People Research Centre pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jimmy.engstrom@mau.se
Telefon:+46706896002
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, B0617
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
JIMMY ENGSTRÖM
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum Niagara, B0617, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work +46706896002
photo of Jimmy Engström Jimmy Engström