MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Michael Wallengren Lynch
universitetslektor, biträdande

Doctor of Social Work, University of Sussex, United Kingdom (2015)

Current research interests: School-based social work, Disaster social work, Internationalisation & social work education.


Kontaktuppgifter

E-post:michael.wallengren-lynch@mau.se
Telefon:040-6657837
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
MICHAEL
WALLENGREN LYNCH

UNIVERSITETSLEKTOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657837
photo of Michael Wallengren Lynch Michael Wallengren Lynch