MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Magnus Gustafson
doktorand

Magnus Gustafson (doktorand i historia och historiedidaktik) forskar om retoriska strategier och litterära grepp inom den socialdemokratiska rörelsen.

Det pågående avhandlingsprojektet har den preliminära titeln ”Äntligen stod kvinnan i talarstolen – Agda Östlunds retoriska karriär från ungdomslogen till riksdagen”.

Gustafson är aktiv i två forskarnätverk, dels Nordiskt nätverk för arbetarlitteraturforskning (http://nordarb.mau.se/), dels Forskarnätverket för rösträttsjubileet 2021.

Han är också styrelseledamot i doktorandkåren med ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Publicerat

"Outsidern, narren och fackombudet – vittnesroller i samtida arbetarlitteratur", i antologin Arbetarförfattaren – litteratur och liv (2020)

”Egensinne och skötsamhet i tidig arbetarlitteratur” i Mot ljuset – en antologi om arbete, arbetare och arbetarrörelse (2019)

Amason och moder: retoriska strategier hos Agda Östlund, i Personhistorisk Tidskrift 2018:1. (http://personhistoriskasamfundet.org/download/nr-12018/?wpdmdl=1294)

”Socialist och kvinna i riksdagsdebatten – retoriska strategier och litterära grepp hos Agda Östlund 1922–1940” i antologin Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse (2017)

Tillsammans med Beata Agrell, Åsa Arping och Christer Ekholm redaktör för antologin ”Inte kan jag berätta allas historia?” Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur (2016)

Masteruppsatsen ”Från mörkret stiga vi mot ljuset” Den socialdemokratiska memoaren som retorisk genre: exemplen Palm, Erlander och Persson (Gupea 2015) (https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38251)

Artikeln ”Från mörkret stiga vi mot ljuset” Om välfärdsstatens barndom, mognad och förfall mot bakgrund av socialdemokratiska memoarer i antologin Från Bruket till Yarden: nordiska perspektiv på arbetarlitteratur (2014)

Populärvetenskaplig artikel om Agda Östlund: (https://demokrati100.se/antligen-stod-kvinnan-i-talarstolen/)


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:magnus.gustafson@mau.se
Telefon:040-6657671
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C434
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
MAGNUS GUSTAFSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum Orkanen, C434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657671
Magnus Gustafson