MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ulrika Flädjemark
doktorand

citat Istället för att fråga hur produktionen organiseras kan vi fråga oss hur organisationen produceras? Och varför gör vi som samhällssystemet förväntar sig? citat

Min forskning handlar om rehabkoordinatorernas roll i organiseringen av sjukskrivningsprocessen avseende patienter med utmattningsdiagnos. Komplexiteten i att omvandla försäkringsmedicinskt regelverk till vardagens praxis i samverkan med företrädare för många olika arenor kan tänkas innehålla många fallgropar, hinder men även möjligheter - hur görs detta i praktiken? Hur ska vi förstå att det sker på detta sätt?


Kontaktuppgifter

E-post:ulrika.fladjemark@mau.se
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
ULRIKA FLÄDJEMARK
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
photo of Ulrika Flädjemark Ulrika Flädjemark