MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ulrika Flädjemark
doktorand

Min forskning handlar om rehabkoordinatorernas roll i organiseringen av sjukskrivningsprocessen avseende patienter med utmattningsdiagnos. Komplexiteten i att omvandla försäkringsmedicinskt regelverk till vardagens praxis i samverkan med företrädare för många olika arenor kan tänkas innehålla många fallgropar, hinder men även möjligheter - hur görs detta i praktiken? Hur ska vi förstå att det sker på detta sätt?


Forskningscenter

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ulrika.fladjemark@mau.se
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
ULRIKA FLÄDJEMARK
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
photo of Ulrika Flädjemark Ulrika Flädjemark