MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Janna Lundberg
universitetslektor

Jag arbetar med undervisning inom ämneslärarutbildningen i samhällskunskap, studie- och yrkesvägledarprogrammet samt i utbildningsvetenskap som ansvarig för kursen Vetenskap och beprövad erfarenhet.

Mina forskningsintressen rör samhällskunskapsämnets innehåll, former och förutsättningar. Jag har skrivit en avhandling som utforskat alienationsteori inom etnografisk analys. Undervisningen i samhällskunskap på en elitskola utgör observationsstudiens empiri.

För närvarande är jag drivande i utvecklingen av en forskarmiljö inom samhällskunskapsämnet och dess didaktik.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:janna.lundberg@mau.se
Telefon:040-6657489
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B435b
Mobil:0700-831497
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
JANNA LUNDBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum Orkanen, B435b, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657489 cell 0700-831497
photo of Janna Lundberg Janna Lundberg