MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Andreas Anderberg
universitetslektor

Jur. kand., Lunds universitet (2006) Jur. dr, Örebro universitet (2015) Universitetslektor vid Linnéuniversitetet 2015-18

Bedriver för närvarande två huvudsakliga forskningsprojekt.

  • Det ena projektet är en komparativ studie av terroristbrottslagstiftningen i de nordiska länderna. Som en del av detta projekt har jag publicerat ett bokkapitel i antologin "Fremmedkrigere. Forebyggning, straffeforfølging og rehabilitering i Skandinavia" (Gyldendal Juridisk) samt varit visiting researcher vid iCRIM, Det juridiske fakultet, Köpenhamns universitet. Finansiärer: Eugen Schaumans fond vid Åbo Akademi, Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)
  • Det andra projektet, kallat "Det allmänna rättsmedvetandet i svenska förarbeten på straffrättens område 2008-2018", kommer bl.a. att resultera i en artikel i NTfK.Finansiär: Ulla V. Bondesons stiftelse för rättssociologisk och kriminologisk forskning.

Jag undervisar i främst straffrätt, men också annan juridik, vid polis- och socionomprogrammen.


Kontaktuppgifter

E-post:andreas.anderberg@mau.se
Telefon:040-6657839
Besöksadress: Östra Varvsgatan 11, Kranen 2,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:41

blackbox blackbox
ANDREAS ANDERBERG
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Östra Varvsgatan 11
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Kranen 2, rum Kranen 2, , Östra Varvsgatan 11, Malmö

			
work 040-6657839
Andreas Anderberg