MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Tina Gudrun Jensen
forskare

Forskningscenter

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) pil visa

Forskningsprogram

Institute for Urban Research pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:tina-gudrun.jensen@mau.se
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
photo of Tina Gudrun Jensen Tina Gudrun Jensen