MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Johan Fhager
doktorand

Johan Fhager är verksam som hälso- och sjukvårdskurator, utbildad sexolog och socionom med masterexamen i socialt arbete samt innehar en grundläggande psykoterapiutbildning, med psykodynamisk inriktning. Tidigare har Fhager studerat en psykosocialt utsatt grupp mäns livsvillkor och mansroll där fokus vilat på att återge deras upplevelser, exempelvis vid stigmatisering kopplat till att öppet leva i en samkönad kärleksrelation.
2018 antogs Fhager som doktorand inom forskningsämnet vårdvetenskap. Forskningsfokus i avhandlingen är att undersöka hur personer som drabbats av fläckvis håravfall, alopecia areata, mår och hur de påverkas av tillståndet. Hypoteser finns men man vet inte säkert vad som orsakar och upprätthåller sjukdomen. Inom forskningsfältet är detta är en hittills otillräckligt undersökt hårsjukdom.
Forskningsprojektets intention är främst att studera hur psykologiska, sociala och somatiska faktorer samverkar vid uppkomst och upprätthållande av sjukdomen. Intentionen är också att uppmärksamma och belysa vikten av omvårdnad och bemötande av dessa individer.


Kontaktuppgifter

E-post:johan.fhager@mau.se
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
JOHAN FHAGER
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
Johan Fhager