MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Adam Jonsson
doktorand

Presentation

Adam Jonsson är doktorand vid Institutionen för Kriminologi sedan våren 2019. Hans forskning kretsar kring den nationella omorganisationen av polisen, som resulterade i en sammanhållen myndighet fr.o.m. den 1:a januari 2015. Avhandlingsprojektet studerar reformens konsekvenser för den lokala brottsförebyggande och utredande kapaciteten gentemot gruppen unga lagöverträdare (15-17 år).

Närmast kommer Adam från FoU Södertörn där han började som utredare våren 2014. Under åren genomförde han ett antal utvärderingar av olika brottsförbyggande och trygghetsskapande insatser inom ramen för samverkan mellan polis och kommun. Ämnesspannet var brett, alltifrån bostadsinbrott till våld i nära relation. Insatsernas gemensamma nämnare var att kombinera social och situationell prevention.

Han har sedan tidigare en masterexamen i kriminologi samt en kandidatexamen i sociologi från Stockholms Universitet.

Vid Institutionen för Kriminologi undervisar Adam dels om Polismyndighetens organisation och förutsättningar att infria sina kriminalpolitiska mål, dels om utvärderingsmetodik inom det samhällsvetenskapliga fältet med särskild tillämpning för kriminologiska frågeställningar.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för kriminologi pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:adam.jonsson@mau.se
Telefon:040-6657871
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
ADAM JONSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657871
Adam Jonsson