MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kim Roelofs
doktorand

Jag är doktorand i fastighetsvetenskap vid institutionen för Urbana studier (US). Jag har en master i Tillämpad kulturanalys från Lunds universitet och inom forskningsmiljön Studier i boende och välfärd (SBV) forskar jag om boende och svensk blandningspolitik. Andra forskningsintressen jag har är genus och jämlikhet.


Kontaktuppgifter

E-post:kim.roelofs@mau.se
Telefon:040-6657852
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
KIM ROELOFS
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657852
www.mah.se
photo of Kim Roelofs Kim Roelofs