MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Hanna Sjögren
universitetslektor

Jag har en bakgrund som samhällsvetare och har disputerat på Linköpings universitet. Min avhandling handlade om hur hållbar utveckling hanteras och formas inom utbildning. Mina forskningsintressen kretsar kring hur människor inom utbildningsinstitutioner tolkar miljöförändringar utifrån kulturella, samhälleliga och naturvetenskapliga referensramar. Mina specialkunskaper omfattar utbildningsfrågor, hållbar utveckling och genus.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för barn – unga – samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:hanna.sjogren@mau.se
Telefon:040-6658049
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, A227
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
HANNA SJÖGREN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Barn, unga och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum Orkanen, A227, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658049
photo of Hanna Sjögren Hanna Sjögren