MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jöran Petersson
universitetslektor

Om mig Jöran Petersson är lektor i matematikens didaktik. Han disputerade 2017 i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet med Eva Norén som handledare. Tidigare har Jöran varit högskoleadjunkt i matematik och matematiker i näringslivet men har sedan återvänt till undervisningen där han har undervisat i flera gymnasieprogram och komvux samt i klassrum och på distans. Jöran har licentiatexamen i matematik (KTH, 1999) och gymnasielärarexamen i matematik och fysik (Linköping, 2004). Han har också författat flera öppet tillgängliga artiklar i matematiklärartidskriften Nämnaren samt i populärvetenskapliga sammanhang om naturvetenskap. Min fullständiga publikationslista går att ladda ned längst ned på denna sida under publikationer/tidigare publikationer. Flera publikationer ligger sökbara i databasen SwePub.

Undervisning Jöran undervisar främst i matematikens didaktik samt handleder och examinerar självständiga arbeten.

Forskningspresentation Denna film (ca 10 min) sammanfattar vad jag forskar om.

ULF-projektet 2019-2021 Tillsammans med Jonas Dahl och Magnus Jakobsson driver jag ett ULF-projekt om proportionalitet i skolmatematiken. Vi skriver även på MaU:s blogg om detta.

Grundläggande numeracitet 2017-2021 I projektet FoNS-projektet forskar Jöran tillsammans med professor Paul Andrews och doktor Judy Sayers. I detta projekt har vi författat empiriska artiklar om vilken didaktisk miljö i grundläggande numeracitet, som elever i grundskolans årskurs 1 möter genom läroböcker, lärare och sina föräldrar. Särskilt tipsar jag om metodartikeln om att göra grafiska översikter av innehållsanalys. Det är en generell metod även om vi tillämpade den för just matematikböcker.

Doktorsavhandling i matematikdidaktik 2017 Jörans doktorsavhandling i matematikdidaktik (2017) handlade om hur andraspråkare, med olika lång erfarenhet av svenska språket, använder matematiska begrepp. Jöran hade Eva Norén som huvudhandledare och han samlade in och undersökte elevers svar på skriftliga prov i matematik samt intervjuade några elever. En slutsats i avhandlingen är att nyinvandrade och tidigt invandrade andraspråkare möter olika utmaningar vid undervisning och skriftliga prov, se t.ex. denna artikel. För nyinvandrade elever är andraspråket en utmaning medan tidigt invandrade andraspråkare möter utmaningar i det matematiska innehållet. En andra slutsats är att det finns behov av fortsatt forskning som undersöker enskilda begreppsområden för dessa elevkategorier. Exempel på sådan forskning är en om aritmetisk syntax och linjära ekvationer

Licentiatavhandling i matematik 1997 Jörans licentiatavhandling i matematik handlade om att formulera en optimeringsalgoritm för att anpassa en summa av upp till tre exponentialtermer a{i}*exp(-b{i}*t) till empiriska data (en tidsserie). Detta problem är svårt av följande två skäl: Dels är exponentialfunktioner ickelinjära och dels är summor av exponentialfunktions starkt linjärt beroende. Detta problem löstes genom att använda algebraiska metoder för att formulera en startlösning nära optimum och sedan använda numeriska metoder för att finjustera denna lösning. Se artikel om detta. En historisk not är att idén bakom startlösningen är densamma som 1700-talets astronomer använde för att lösa överbestämda ekvationssystem. De grupperade data i lika många grupper som det fanns obekanta och genom exempelvis medelvärdesbildning i varje grupp fick de lika många ekvationer som obekanta. Detta forskningsproblem i tillämpad matematik illusterar att problemlösning kräver kunskaper i flera matematiska områden såsom algebra, statistik och numeriska metoder. Att behärska en hel matematisk verktygslåda är ett central mål även när man undervisar problemlösning i skolmatematiken.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för skolutveckling och ledarskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:joran.petersson@mau.se
Telefon:040 665 7257
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, D434
Mobil:073 694 1086
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

FoNS - Grundläggande Numeracitet
Formatet epub - bättre än pdf för små skärmar
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Teachers’ perspectives on homework
  Sayers Judy, Petersson Jöran, Marschall Gosia, Andrews Paul

  2020 | Artikel i tidskrift
  Two novel approaches to the content analysis of school mathematics textbooks
  Petersson Jöran, Sayers Judy, Rosenqvist Eva, Andrews Paul

  2020 | Konferensbidrag
  Estimation: An inadequately operationalised national curriculum competence
  Sayers Judy, Petersson Jöran, Rosenqvist Eva, Andrews Paul

  2020 | Konferensbidrag
  Time series analysis: Moving averages as an approach to analysing textbooks
  Petersson Jöran, Sayers Judy, Andrews Paul

  Länk till alla publikationer i DIVA.
  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
JÖRAN PETERSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Orkanen, rum Orkanen, D434, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040 665 7257 cell 073 694 1086
photo of Jöran Petersson Jöran Petersson