MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Victor Kebande
postdoktor

Forskningscenter

Internet of Things and People Research Centre pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:victor.kebande@mau.se
Telefon:040-6657326
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
VICTOR KEBANDE
POSTDOKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657326
Victor Kebande