MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maja Bodin
postdoktor

Jag är leg. barnmorska och har disputerat inom ämnena reproduktiv hälsa och genusvetenskap. Just nu forskar jag om människors kunskaper kring fertilitet.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:maja.bodin@mau.se
Telefon:040-6657994
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Socialt arbete Plan 4
Mobil:0704-957117
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
MAJA BODIN
POSTDOKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Gäddan, rum Gäddan, Socialt arbete Plan 4 , Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657994 cell 0704-957117
www.mah.se
photo of Maja Bodin Maja Bodin