MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Camilla Ivarsson
doktorand

Med en bakgrund som socionom och med en masterexamen i sexologi, har Camilla tidigare arbetat som skolkurator och kurator på ungdomsmottagning. Hon har även arbetat som projektledare inom Malmö stad, i ett projekt med fokus på unga migranter, sexualundervisning och sexualitetsfrågor. Hennes forskning handlar om unga hbtq-migranters levnadsvillkor sett ur olika hälsoperspektiv.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:camilla.ivarsson@mau.se
Telefon:040-6658138
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
CAMILLA IVARSSON
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Gäddan, rum Gäddan, , Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6658138
photo of Camilla Ivarsson Camilla Ivarsson