MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Juliana Holeksa
doktorand

Kontaktuppgifter

E-post:juliana.holeksa@mau.se
Telefon:040-6658168
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
JULIANA HOLEKSA
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6658168
photo of Juliana Holeksa Juliana Holeksa