MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Josepha Wessels
universitetslektor

Joshka Wessels är en dokumentär filmare och universitetslektor i Communication for Development vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation – K3, fakulteten för kultur och samhälle.

Hon undervisar på MA-kursen för Communication for Development (ComDev) och genomför två svenska Vetenskaprådet finansierade forskningsprojekt om 1) Motståndskraft i Urbana Sudan och 2) Syriska Flyktingar i Jordanien, Turkiet och Sverige (ism Göteborg Universitet). Hon är i slutfasen av ett etnografiskt filmprojekt, med stöd av Crafoordska Stiftelsen, som dokumenterar syriska flyktingars livshistorien under en period av 20 år. År 2019 publicerade hon en landmärke bok om Syrisk Dokumentär filmare och videoaktivism på IB Tauris / Bloomsbury UK.

Joshka är Senior Fellow på Centre for Syrian Studies (CSS) vid Saint Andrews University i Storbritannien och ansluten forskare till Centrum för Mellanöstern Studier (CMES) och Virtual Reality Labbet, båda vid Lunds universitet i Sverige. Hon har en MA i visuell etnografi, från Leiden universitet, doktorsexamen i kulturgeografi från universitetet i Amsterdam och har bedrivit postdoktorell forskning vid Lunds Universitet om hydropolitik i Jordan River Basin och Köpenhamn Universitet om syrisk videoaktivism.

Mellan 1997 och 2002 bodde Joshka i den gamla staden Aleppo och utförde visuellt etnografiskt fältarbete i norra Syrien och Damaskus området för sin doktorsavhandling.

Hennes arbete publiceras i The Conversation, Open Democracy, Middle East Institute, Middle East Journal of Culture and Communication, Middle East Critique, Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, Journal of Hydrological Sciences och International Journal of Environmental Studies.


Kontaktuppgifter

E-post:josepha.wessels@mau.se
Telefon:040-6657374
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

 • Övriga uppdrag och meriter

 • Mellan 2002 och 2012 var Joshka frilans dokumentärfilmare, driver eget företag, Sapiens Productions, med filmer som sändes på BBC World och Al Jazeera English.

  Joshka talar holländska, engelska, syrisk-arabiska, svenska, franska och tyska

  Hon har gjort fältresor i Sudan/Darfur, Turkiet, Syrien, Israel, Palestina, Libanon, Jordanien, Egypten, Tunisien, Algeriet, Marocko, Oman, Yemen, Nord-Irak, Iran samt Jamaica, Haiti, Surinam, Kenya, Kirgizistan och Uzbekistan.

blackbox blackbox
JOSEPHA WESSELS
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation Enhet för medier och kommunikation
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , , Malmö

			
work 040-6657374
photo of Josepha Wessels Josepha Wessels