MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Hamza Ouhaichi
doktorand

Från Rabat, Marocko. Hamza Ouhaichi är doktorand vid Malmö universitet. Med en akademisk bakgrund inom matematik och datavetenskap och yrkeserfarenhet inom mjukvaruutveckling bedriver han forskning inom området Data- och AI-Driven Development i industriella miljöer. Särskilt inom den inbäddade systemindustrin. Hans forskning bedrivs inom ramen för Software Center, ett stort forskningsinitiativ som involverar multinationella företag och stora universitet i ett samarbete för att påskynda antagandet av nya strategier för programvarubyggning.

I direkt samarbete med industrin undersöker han fallföretag i fasen att utveckla intensiva dataanalyssystem som AI- och ML-applikationer. I synnerhet är han fakta i fråga om datalagring / åtkomst och dataförberedelser i inbäddade systeminfrastrukturer.


Kontaktuppgifter

E-post:hamza.ouhaichi@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, NI:B0606
Mobil:+46700-831495
Fax:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Software Center
Dynamic Data Management for ML in Embedded Systems
blackbox blackbox
HAMZA OUHAICHI
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum Niagara, NI:B0606, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
cell +46700-831495
photo of Hamza Ouhaichi Hamza Ouhaichi