MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Emma Lundin
universitetslektor

Emma Lundin är fil.dr. i historia och disputerade på Birkbeck, University of London med avhandlingen 'Practical Solidarity: Connections between Swedish Social Democratic women and women in the ANC, 1960-1994'. I avhandlingen undersöktes hur politiska aktivister från olika länder skapade en gemenskap över nationsgränser och hur denna påverkade idéer om genus och jämställdhet på lokal nivå.

Emma forskar om frihetsrörelser och -filosofier ur ett globalt perspektiv, ofta med anknytning till södra Afrika och norra Europa. Avkolonisering, självständighetsrörelser, socialdemokrati och socialism, feminism och minoriteters kamp för inflytande och makt är viktiga teman. Hon har tidigare undervisat på Queen Mary University of London, King’s College London, Goldsmiths, University College London samt Birkbeck, och driver sedan 2017 en podd – Tomorrow Never Knows – med historikern Charlotte Lydia Riley.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:emma.lundin@mau.se
Telefon:040-6658433
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, C433
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

Vetenskapliga publikationer (ORCID)
Podcast: Tomorrow Never Knows
Artiklar i Prospect
BBC Radio 5 Live 7/10 2020
blackbox blackbox
EMMA LUNDIN
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum Orkanen, C433, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658433
www.mah.se
photo of Emma Lundin Emma Lundin