MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Robert Hrelja
universitetslektor

Min forskning handlar framförallt om transportpolitik, transportplanering och fysisk planering på kommunal och regional nivå, ofta med styrning, implementering och makt som analytiska teman. Jag intresserar mig för hur aktörers agerande, ståndpunkter och maktrelationer påverkar transportsystemets utformning och förändring. Mycket av min forskning har handlat om hur man ska skapa miljövänligare transportsystem och städer. På senare år har jag alltmer kommit att forska om kollektivtrafik. Min kollektivtrafikforskning handlar mest om hur Regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag och kommuner bäst kan samarbeta för att skapa väl fungerande kollektivtrafiksystem och städer.

Min akademiska bakgrund har jag vid Linköpings universitet (fil. dr inom Temat Teknik och social förändring) och Lunds tekniska högskola (docent i Trafik och väg).


Kontaktuppgifter

E-post:robert.hrelja@mau.se
Telefon:040-6657106
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Orcid
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Paulsson, Alexander, Isaksson, Karolina, Sorensen, Claus Hedegaard, Hrelja, Robert, Rye, Tom, Scholten, Christina (2018) "Collaboration in public transport planning - Why, how and what?" Research in Transportation Economics;, 377-385, Elsevier, ISSN 0739-8859, DOI [länk],

  Hrelja, Robert, Monios, Jason, Rye, Tom, Isaksson, Karolina, Scholten, Christina (2017) "The interplay of formal and informal institutions between local and regional authorities when creating well-functioning public transport systems" International Journal of Sustainable Transportation;8, 611-622, Taylor & Francis, ISSN 1556-8318, DOI [länk],

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
ROBERT HRELJA
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Niagara, rum Niagara, , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657106
photo of Robert Hrelja Robert Hrelja