MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Jonas Andersson
universitetslektor

Utbildad arkitekt, KTH 1990, disputerad vid samma lärosäte 2011 på en avhandling om arkitektur för äldre personer med långvariga sjukdomstillstånd. Post doc vid Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, i Köpenhamn 2012-2013. 2017 meriterad till docent i arkitektonisk gestaltning vid KTH Arkitekturskola. Åren 2015-2019 utredare och särskilt sakkunnig i byggd tillgänglighet i offentlig miljö vid Myndigheten för delaktighet, MFD. Sedan 15 augusti 2019 anställd som docent i arkitektur och urban gestaltning vid Urbana Studier på MAU. Undervisar i grundutbildningen och bedriver forskning inom funktionshindersområdet med särskilt fokus på tillgänglighet och användbarhet i byggnadsutformningar som främjar delaktighet för alla oavsett ålder och funktionsnedsättning. Expert i nationell och internationell standardisering inom tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar, för närvarande utarbetande av en standard kopplad till EU:s kommande tillgänglighetslagstiftning.


Forskningsprogram

Institute for Urban Research pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:jonas.andersson@mau.se
Telefon:040-6658388
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
JONAS ANDERSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum Niagara, , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658388
photo of Jonas Andersson Jonas Andersson