MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maria Grönte
doktorand

Presentation

Genom forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten forskar Maria på halvtid vid Malmö universitet och resterande del arbetar hon halvtid som förste socionom i Staffanstorps kommun. Detta innebär att hon har en handledande och vägledande funktion i relation till de socionomer som arbetar med barnavårdsärenden i kommunen.

I Marias forskningsprojekt ska hon undersöka och följa socialsekreterares tillvägagångssätt och strategier vid barnavårdsutredningar för att nå fram till pappor som utsätter mammor för våld samt ta reda på pappors erfarenheter av mötet med socialtjänsten.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:maria.gronte@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

blackbox blackbox
MARIA GRÖNTE
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Gäddan, rum Gäddan, , Citadellsvägen 7, Malmö

			
Maria Grönte