MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Karin Enskär
professor

Karin Enskär är professor vid avdelningen för vårdvetenskap, fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet, Sverige, sedan 2019. Hennes forskning och undervisning rör barns och unges hälsa, omvårdnad av sjuka barn och forskningsmetodik och hon handleder uppsatser och avhandlingar. Karin Enskärs doktorsavhandling, från Linköpings universitet 1997, berör upplevelsen av livssituationen hos barn och ungdomar med cancer och deras familjer. Hennes nuvarande forskning rör främst olika aspekter av omvårdnad av barn med cancer och deras familjer. Hon samarbetar med forskare från Kina, Singapore, Sydafrika, USA och Sverige. Hon handleder också kollegor och forskarstuderande inom ett flertal områden, till exempel vardagsliv och omvårdnad av barn med cancer och andra långvariga sjukdomar, stress och smärta under medicinska procedurer för barn, barn som anhöriga till en sjuk förälder och omvårdnad inom barn- och skolhälsovård. Karin Enskär är ofta engagerad som granskare vid disputationer, forskningsansökningar och förhandsgranskade tidskrifter.


Kontaktuppgifter

E-post:karin.enskar@mau.se
Telefon:040-6658406
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, 415
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

blackbox blackbox
KARIN ENSKÄR
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Allmänna sjukhuset, rum Allmänna sjukhuset, 415, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6658406
photo of Karin Enskär Karin Enskär