MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Cristina Nordman
doktorand

Jag är doktorand i språk- och litteraturdidaktik och del av den tvärvetenskapliga forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

Mitt avhandlingsprojekt är en aktionsforskninginspirerad studie som undersöker vilka aktiviteter som är strategiskt viktiga i en transsspråkande svensk undervisningskontext på grundskolan för att bidra till elevers empowerment, meningsskapande och inkludering.


Forskningsprogram

Disciplinary literacy and inclusive teaching pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för kultur-språk-medier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:cristina.nordman@mau.se
Telefon:040-6657819
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
CRISTINA NORDMAN
DOKTORAND
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Kultur, språk och medier
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657819
photo of Cristina Nordman Cristina Nordman