MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Adam Tillo
postdoktor

Forskningscenter

Biofilms - Research Center for Biointerfaces pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:adam.tillo@mau.se
Telefon:040-6657887
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
ADAM TILLO
POSTDOKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Biomedicinsk vetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6657887
www.mah.se
photo of Adam Tillo Adam Tillo