MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Kristofer Hansson
universitetslektor

Jag är verksam som lektor vid Institutionen för socialt arbete och lärare främst på programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. 2007 disputerade jag inom etnologi på en avhandling om ungdomars vardag att leva med astma. Under min doktorandtid var jag kopplad till forskarskolan Vårdalinstitutet, som var inriktat på vård- och omsorgsforskning. Sedan 2014 är jag docent i etnologi. Min forskning rör sig över olika empiriska fält och förenas i ett intresse för hur människor lever med långvarig sjukdom och funktionsnedsättning samt mötet med professionella inom till exempel sjukvård och habilitering. I några av mina senare texter har jag undersökt hur personer med funktionsnedsättning förhåller sig till stadens funktionshinder, vilken betydelse siffror har inom diabetesvården, hur vi hanterar virus och bakterier i vår vardag, för att nämna några exempel.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:kristofer.hansson@mau.se
Telefon:040-665 76 02
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan,
Mobil:+46 72-524 60 63
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Instagram Etnolog Kristofer
blackbox blackbox
KRISTOFER HANSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Gäddan, rum Gäddan, , Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-665 76 02 cell +46 72-524 60 63
photo of Kristofer Hansson Kristofer Hansson