MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sanja Nilsson
universitetslektor

Jag är religionsvetare och sociolog med mångårig erfarenhet av att undersöka barn och unga inom nya religiösa rörelser.

I min avhandling Performing Perfectly: Presentations of Childhood in Knutby Filadelfia Before and After the Breakup of the Congregation från 2019 diskuterar jag uppväxtvillkor för barn och unga inom den kristna församlingen Knutby Filadelfia. Med min forskning vill jag visa hur sociala relationer inom gruppen samt i mötet med omvärlden upplevs, tolkas av och påverkar de ungas vardag. Utöver detta har jag publicerat ett antal artiklar samt två samskrivna antologier på ämnet.

Jag har erfarenhet av redaktörskap och har varit engagerad i föreningen Finyar (Nordiskt nätverk för forskning om nyreligiositet) och har även haft en post som doktorandrepresentant i Religionssociologiska föreningen i Sverige under två år.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:sanja.nilsson@mau.se
Telefon:040-6658588
Besöksadress:
Mobil:0707194120
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

blackbox blackbox
SANJA NILSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
work 040-6658588 cell 0707194120
Sanja Nilsson