MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Patrik Baard
postdoktor

Bakgrund

Jag disputerade i filosofi vid KTH 2016. Min avhandling, 'Cautiously utopian goals: Philosophical analyses of climate change objectives and sustainability targets' fokuserade på epistemiska och normativa osäkerheter vid långsiktig planering. Perioden 2017-2019 gjorde jag min första postdok vid Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet, med projektet 'Biologisk mångfald, osäkerhet och etik'.

Nuvarande forskning

Min nuvarande postdok (2020-2022) vid GPS kommer fokusera på rättvisefrågor i konstruerandet och analyserandet av energiscenarier. Detta kommer kombinera mina tidigare intressen i epistemiska och normativa frågor.

Utöver det deltar jag även i ett projekt om forskningsetik i citizen science, med forskare vid SLU.

Publikationer i urval

Baard, P., 2020. ‘Biocentric individualism and biodiversity conservation: An argument from parsimony’. Environmental Values: http://www.whpress.co.uk/EV/papers/1811-Baard.pdf; https://doi.org/10.3197/096327120X15752810324048

Baard, P. 2020. ‘Conflicting advice: Resolving conflicting moral recommendations in climate and environmental ethics’, in Walsh, Z., and Henning, B. (eds.) Ethics Beyond Anthropos: Climate Change Ethics and the Non-human World. New York: Routledge. ISBN: 978-03-6740-610-3

Baard, P. & Ahteensuu, M., 2019. ‘Ethics in conservation’. Journal for Nature Conservation 52: https://doi.org/10.1016/j.jnc.2019.125737

Baard, P., 2019. ‘The goodness of means: Instrumental and relational values, causation, and environmental policies’. Journal of Agricultural & Environmental Ethics 32(1): 183-199 https://doi.org/10.1007/s10806-019-09762-7

Baard, P. and Wikman Svahn, P. 2016. 'Do we have a residual obligation to engineer the climate, as a matter of justice?', in Preston, C. (ed.) Climate Justice & Geoengineering. UK: Rowman & Littlefield: 49-62. ISBN: 978-17-8348-636-6

Baard, P. 2016. ‘Risk-Reducing Goals: Ideals and Abilities When Managing Complex Environmental Risks’. Journal of Risk Research 19(2): 164-180. http://dx.doi.org/10.1080/13669877.2014.961513

Baard, P. 2015. 'Change of Plans?: An Environmental Pragmatist View on Reconsidering Long-term Goals'. Environmental Philosophy 12(2): 185-204. http://dx.doi.org/10.5840/envirophil2015102624

Baard, P. 2015. ‘Managing Climate Change: A View from Deep Ecology’. Ethics & the Environment 20(1): 23-44. http://www.jstor.org/stable/10.2979/ethicsenviro.20.1.23

Baard, P. 2015. ‘Adaptive Ideals and Aspirational Goals: The Realist Constraints and Utopian Ideals of Climate Change Adaptation’. Journal of Agricultural & Environmental Ethics 28(4): 739-757. http://dx.doi.org/10.1007/s10806-015-9557-8


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för globala politiska studier (GPS) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:patrik.baard@mau.se
Telefon:040-6658403
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
PATRIK BAARD
POSTDOKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Globala politiska studier
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum Niagara, , Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658403
Patrik Baard