MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Daniel Svensson
universitetslektor, biträdande

Daniel Svensson, fil. dr. i historia, är verksam som biträdande lektor i sport management på Idrottsvetenskap (IDV). Forskar inom sport management och idrottsvetenskap, med viss slagsida mot idrottshistoria och miljöhistoria. Svensson disputerade vid KTH 2016, med en avhandling om konditionsidrottens historiska relation till fysiologisk forskning. Hans forskning har ofta ett historiskt perspektiv, men även mer nutidsorienterade inslag. Sportifiering, vetenskapliggörande och relationen mellan idrott, friluftsliv och miljö har varit bärande teman.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för idrottsvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:daniel.svensson@mau.se
Telefon:040-6658597
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
DANIEL SVENSSON
UNIVERSITETSLEKTOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Idrottsvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum Orkanen, , Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658597
photo of Daniel Svensson Daniel Svensson