MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Cecilia Trenter
universitetslektor

Jag är docent i historia och nyanställd vid MaU fr o m 1 september 2020. Min forskning täcker en rad inriktningar inom följande fält:

  • Kritisk historiografi,
  • Kunskapsbildning, kulturarv, historiebruk och didaktik,
  • Historiebruk i populärkulturen,
  • Kreativt skrivande: historia, kulturarv och fiktion
  • Minnen och livsberättelserna om hiv och aids.

Jag har nyss avslutat projektet "Barn relaterar till historiska platser" och arbetar för närvarande med artiklar som rör ämnet. Jag redigerar även två antologier "The Enduring Fantastic. Essays on Imagination and Western Culture" (MCFarland 2021, tillsammans med Anna Höglund) och "I folkets namn. Högerpopulism i film" (Carlssons förlag 2021, tillsammans med Björn Horgby).

Jag undervisar i historia för generell examen, inom forskarutbildningen i historia och historiedidaktik och på kurser i lärarprogrammet.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:cecilia.trenter@mau.se
Telefon:040-6657889
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B435c
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:40

blackbox blackbox
CECILIA TRENTER
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för samhälle, kultur och identitet
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Orkanen, rum Orkanen, B435c, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6657889
photo of Cecilia Trenter Cecilia Trenter