MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Helena Roos
universitetslektor, biträdande

Jag arbetar som biträdande lektor i matematikdidaktik, med både forskning och undervisning i min tjänst. Mitt forskningsområde är särskilda utbildningsbehov i matematik, SUM. Detta begrepp tolkar jag brett och använder det för att beskriva elever som är i behov av något särskilt utöver den vanliga undervisningen, vilket gör att det kan vara elever som kämpar med att få access till matematik såväl som elever som har stor access till matematik och behöver utmaningar för att nå vidare i sitt matematiklärande.

Utifrån perspektivet särskilda utbildningsbehov forskar jag kring inkludering i matematik. Andra begrepp som är centrala i min forskning är delaktighet och en skola för alla samt tidiga insatser.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) pil visa
Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:helena.roos@mau.se
Telefon:040-6658623
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Educational settings in relation to special educational needs in mathematics
  Roos Helena, Linfors Maria, Bagger Anette

  2020 | Bok
  Inkluderande matematikundervisning
  Roos Helena

  2020 | Artikel i tidskrift
  Directions of intentionalities in special needs education in mathematics
  Bagger Anette, Roos Helena, Engvall Margareta

  2019 | Konferensbidrag
  Introduction to the work of TWG25: Inclusive Mathematics Education
  Scherer Petra, Kroesbergen Evelyn, Moraová Hana, Roos Helena

  2019 | Doktorsavhandling, sammanläggning
  The meaning(s) of inclusion in mathematics in student talk
  Roos Helena

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
HELENA ROOS
UNIVERSITETSLEKTOR, BITRÄDANDE
graybackground
Malmö högskola
Lärande och samhälle
Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum , , Malmö

			
work 040-6658623
www.mah.se
photo of Helena Roos Helena Roos