MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Filippa Säwe
universitetslektor

Filippa Säwe är fil.dr. i sociologi och docent i tjänstevetenskap. I olika forskarkonstellationer har hon inom hållbarhetsforskningen genom kvalitativa metod utvecklat de transdisciplinära utgångspunkterna och analyserat förhållandet mellan den sociala interaktionens mikronivåer och de samhälleliga förändringarna på makronivån inom fältet småskaligt kustnära fiske. Här är det främst den sociala konstruktionen av marknader och hållbarhet som studeras i policydokument på myndighetsnivå men också samexisterande värden – där ekonomi, ekologi och livskvalitet förstås i relation till varandra. Denna forskningen har vidgats mot att undersöka hur man etablerar en marknad för tång som ny marin matresurs i svensk kontext. I ytterligare ett annat projekt undersöks den diskursiva gränsdragningen mellan natur och människa i planeringen av havets yta med fokus på havsplaneringsarbetet i Öresund.

Hon har också studerat hur konst och konstevenemang kan förstås som en alternativ kommunikationsstrategi i ett större stadbyggnadsprojekt. Här analyseras olika kommunala förvaltningars inställningar som interna stakeholders. Den relationella konstens möjligheter och hinder i relation till dialogskapande processer med medborgarna problematiseras.

Filippa Säwe disputerade 2004 med avhandlingen ”Att tala med, mot och förbi varandra. Samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola”. Avhandlingsarbetet föregicks av en licentiatavhandling ”Om samförstånd och konflikt. Samtal mellan föräldrar och skolledning på en specialskola” (1999). Den rådande handikappsdiskursen kring döva som handikappade eller en språklig minoritet utgör analysens utgångspunkt. Ur denna ambivalens formas olika sociala identiteter och samverkansformer växer fram där samförstånd och konflikter ständigt växlar plats med varandra.

Säwes forskningsarbete handlar övergripande om att förstå hur den sociala kontexten samskapas och upprätthålls när olika värderegimer möts och utmanas.

Forskningsprojekt

 • 2020 October -2021 May: Member of research theme at the Pufendorf Institute for Advanced Studies, Lund University: EXPERT: The radiation safety expert in a post-trust era. This theme focuses on identifying future research that is urgent for the public understanding and perception of radiation safety, the expert role in risk communication and as a sense-maker, and the expert role in a complex and multivocal information arena.
 • 2019-2021: Metodutveckling för att hantera kvalitativa värden i havsplanering. Formasfinansierat projekt
 • 2018-2021: Marina matresurser på nya marknader. Tvärvetenskapligt Formasfinansierat projekt
 • 2017-2018: Smart growth in the near-shore fishery. Nordiska ministerrådet, project leader Jeppe Høst at Oxford Research, Köpenhamn.
 • 2013-2016: Sustainability Through Markets? Coastal Communities and Economies Embedded in Place. Formasfinansierat projekt
 • 2010-2012: Kommunikation kring innovation i stadsmiljö. Kommunikativa möjligheter och utmaningar för stadsförnyelseprojektet H+. finansierat av Helsingborgs Stad i samarbete med Campus Helsingborg, plattformen.
 • 2010-2013: Multi-Dimensional Co-management of Coastal Fisheries, SoundFish. Tvärvetenskapligt Formasfinansierat projekt

Publikationer i urval

 • Fazey I, Schäpke N, Caniglia G, Patterson J, Hultman J, Van Mierlo B, Säwe F, Wiek A, Wittmayer J …39 more authors. (2018): Ten essentials for action-oriented and second order energy transitions, transformations and climate change research. Energy Research & Social Science, 40: 54-70.
 • Hultman, J & Säwe, F (2018): A minor matter of great concern: The different sustainability logics of ‘societal benefits’ and ‘socio-economic profit’. In Leal, W (Ed), The Handbook of Sustainability Science and Research. Berlin: Springer Verlag.
 • Säwe, F & Hultman, J (2018): Two sustainability epistemologies in the marketization of a natural resource. Environmental Policy and Governance, 28(1):28-38.
 • Schreiber, M, Säwe, F, Hultman, J & Linke, S (2017): Addressing Social Sustainability for Small-Scale Fisheries in Sweden: Institutional Barriers for Implementing the Small-Scale Fisheries Guidelines in Jentoft, S et al. (Eds). Unpacking the Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries: From Rhetoric to Action. Berlin: Springer Verlag.
 • Hultman, J., Säwe, F., Salmi, P., Manniche, J.. Baek Holland E, & Höst, J (2018): Nordic fisheries at a cross road. Tema Nord, 104 p.
 • Hultman, J & Säwe, F (2016): Absence and Presence of Social Complexity in the Marketization of Sustainable Tourism. Journal of Cleaner Production, 111: 336-347.
 • Hultman, J & Säwe, F (2015): Smutsiga händer och klumpiga lösningar, in Nordh, N (Ed). 15 hållbara lösningar för framtiden. Hållbarhetsforum: Lund University.
 • Säwe, F & Thelander, Å (2015): The role of frames in a co-creation process, International Journal of Quality and Service Sciences, 7 (4), 442-457.
 • Thelander, Å & Säwe, F (2015): The challenge of internal stakeholder support for co-creational branding strategy, Public Relations Inquiry 4 (3), 323-341.
 • Säwe, F & Hultman, J (2014): From Moral to Markets: The Rhetoric of Responsibility and Resource Management in EU Fisheries Policy. Society & Natural Resources, 27(5): 507-520.

Forskningsprogram

Institute for Urban Research pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) pil visa
Institutionen för urbana studier (US) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:filippa.sawe@mau.se
Telefon:040-6658643
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, vån 8
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
FILIPPA SÄWE
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Niagara, rum Niagara, vån 8, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658643
photo of Filippa Säwe Filippa Säwe