MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Maria Brandström
bibliotekarie

Maria Brandström arbetar framför allt med kommunikation av bibliotekets utbud och tjänster samt med bibliotekets webb.

Maria arbetar också med universitetets skrivmall för avhandlingar och ger support på denna.


Kontaktuppgifter

E-post:maria.brandstrom@mau.se
Telefon:040-6658390
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Orkanen, B528
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:75

blackbox blackbox
MARIA BRANDSTRÖM
BIBLIOTEKARIE
graybackground
Malmö högskola
Bibliotek
Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 10
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Orkanen, B528, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

			
work 040-6658390
photo of Maria Brandström Maria Brandström