MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Annabella Loconsole
enhetschef/universitetslektor

citat Att mäta det omätbara citat

Teknologie doktor Annabella Loconsole är universitetslektor i datavetenskap. Mitt forskningsområde omfattar empirisk programvaruteknik, kravhantering, processförbättringar och mätning av programvara. Framför allt är jag intresserad av att mäta det omätbara, vilket betyder att mäta artefakter som är komplexa eller otydliga. Andra frågor av intresse för mig är att definiera giltiga åtgärder och fastställa standardmetoder för att validera mått.


Kontaktuppgifter

E-post:annabella.loconsole@mau.se
Telefon:040-6657674
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI, Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
SCM4GSD: Software Configuration Management for Glo
blackbox blackbox
ANNABELLA
LOCONSOLE

ENHETSCHEF / UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum NI, Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657674
photo of Annabella Loconsole Annabella Loconsole