MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Annabella Loconsole
universitetslektor

citat Att mäta det omätbara citat
Teknologie doktor Annabella Loconsole är universitetslektor i datavetenskap. Mitt forskningsområde omfattar empirisk programvaruteknik, kravhantering, processförbättringar och mätning av programvara. Framför allt är jag intresserad av att mäta det omätbara, vilket betyder att mäta artefakter som är komplexa eller otydliga. Andra frågor av intresse för mig är att definiera giltiga åtgärder och fastställa standardmetoder för att validera mått.

Kontaktuppgifter

E-post:annabella.loconsole@mah.se
Telefon:040-66 57674
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
SCM4GSD: Software Configuration Management for Glo
blackbox blackbox
ANNABELLA
LOCONSOLE

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö högskola  
Teknik och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  Niagara, rum NI:Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57674
photo of Annabella Loconsole Annabella Loconsole