MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Annabella Loconsole
universitetslektor

Teknologie doktor Annabella Loconsole är universitetslektor i datavetenskap. Mitt forskningsområde omfattar empirisk programvaruteknik, kravhantering, processförbättringar och mätning av programvara. Framför allt är jag intresserad av att mäta det omätbara, vilket betyder att mäta artefakter som är komplexa eller otydliga. Andra frågor av intresse för mig är att definiera giltiga åtgärder och fastställa standardmetoder för att validera mått.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:annabella.loconsole@mau.se
Telefon:040-6657674
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
SCM4GSD: Software Configuration Management for Glo
blackbox blackbox
ANNABELLA
LOCONSOLE

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara, Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657674
photo of Annabella Loconsole Annabella Loconsole