MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Paul Davidsson
professor

Min forskning handlar framför allt om hur man kan tillämpa IT inom samhällsrelevanta områden. Det kan t.ex. handla om att effektivisera transport- och energisystem eller underlätta samarbete och beslutsfattande. Min datavetenskapliga kärnkompetens finns inom artificiell intelligens, sakernas internet, simulering och s.k. data mining. Jag är även föreståndare för forskningscentrumet Internet of Things and People.


Forskningscenter

Internet of Things and People Research Centre pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för teknik och samhälle pil visa
Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:paul.davidsson@mau.se
Telefon:040-6658618
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Min hemsida
Publikationslista
Mitt CV
Sakernas Internet. Möjligheter och utmaningar
Internet of Things and People Research Center
 • Publikationer

 • Dom fem senaste publikationer från Malmö University Electronic Publishing DIVA.

  2020 | Artikel i tidskrift
  A comparison of machine learning algorithms for forecasting indoor temperature in smart buildings
  Alawadi, Sadi, Mera, David, Fernandez-Delgado, Manuel, Alkhabbas, Fahed, Olsson, Carl Magnus, Davidsson, Paul

  2020 | Konferensbidrag
  Contextual machine teaching
  Holmberg, Lars, Davidsson, Paul, Olsson, Carl Magnus, Linde, Per

  2020 | Artikel i tidskrift
  What is an Open IoT Platform?
  Vogel, Bahtijar, Dong, Yuji, Emruli, Blerim, Davidsson, Paul, Spalazzese, Romina

  2019 | Artikel i tidskrift
  System Architectures for Sensor-Based Dynamic Remaining Shelf-life Prediction
  Jevinger, Åse, Davidsson, Paul

  2019 | Artikel i tidskrift
  Collaborative Sensing with Interactive Learning using Dynamic Intelligent Virtual Sensors
  Tegen, Agnes, Davidsson, Paul, Mihailescu, Radu-Casian, Persson, Jan A.

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
PAUL DAVIDSSON
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6658618
photo of Paul Davidsson Paul Davidsson