MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Sara Gottschalk
universitetsadjunkt

Living in loops: Detta doktorandprojekt undersöker vad som händer när design möter hållbar utveckling med fokus på livet hemma. Projektet har ett framtidsperspektiv som omfattar en tidsram på 30 år, den tidsfrist som har angetts för att ställa om till ett hållbart samhälle. Jag intresserar mig för vad som händer där dessa tre områden överlappar, påverkar, interagerar eller kolliderar med varandra. Initialt kommer projektet att undersöka betydelser av hemmet och föreställningar om ett gott liv hemma, framtida scenarier för vårt boende och designmetoder för ”att skapa framtid" (Fry 2009). Som begränsning och tillämpning har jag valt att specifikt fokusera på hyresgästers situationer och omställningen av hyresbostäder i Sverige. Detta fokus leder till mer specifika frågor som, bland annat, aspekter av ägande och dess konsekvenser för att skapa omställning, egenmakt och hållbarhetsfrågor, om motstridiga intressen mellan nuvarande och kommande generationer samt mänskliga behov som kommer i konflikt med de planetära gränserna. Projektet kommer att följa i den tradition av designforskningen som kallas forskning genom design inom ramen för ett sk. designforskningsprogram (Redström 2014).


Forskningsplattformar

Collaborative Future Making pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:sara.gottschalk@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 4, Hus C
Mobil:0761322762
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

blackbox blackbox
SARA GOTTSCHALK
UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Kultur och samhälle
Konst, kultur och kommunikation Enhet för design
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum Niagara, Plan 4, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
cell 0761322762
photo of Sara Gottschalk Sara Gottschalk