MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Sara Leckner
universitetslektor

citat Forskar inom medieteknikutveckling med inriktning mot flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet och medieteori. citat
Sara Leckner är universitetslektor på Institutionen för Medieteknik och produktutveckling. Forskar inom medieteknikutveckling med inriktning mot flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet och medieteori.

Kontaktuppgifter

E-post:sara.leckner@mah.se
Telefon:040-66 57129
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, NI:Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Leckner, Sara, Packmohr, Sven, Spikol, Daniel (2015) "Creating innovation : reflecting on the MEDEA studio at Malmö University" eLearning Papers;, 61-65, openeducationeuropa.eu, ISSN 1887-1542, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Leckner, Sara (2015) "The (be)coming of the book : the transformation of a text medium in the late age of print" Northern Lights : Film & Media Studies Yearbook;13, 105-119, Intellect, ISSN 1601-829X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Leckner, Sara (2012) "Presentation factors affecting reading behaviour in readers of newspaper media - an eyetracking perspective" Visual Communication;2, 163– 184, SAGE Publications, ISSN 1741-3214, DOI [länk], URL [länk],

  Antologibidrag
  Appelgren, Ester, Leckner, Sara (2016) Mediepubliken och stora datamängder. Wolters Kluwer, 165-188, ISBN 978-91-38-24433-3, ISSN 0375-250X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ohlsson, Jonas, Ekengren, Henrik, Solevid, Maria (red./ed.) | Appelgren, Ester, Leckner, Sara (2016) Att dela eller inte dela : internetanvändarnas inställning till insamling av personliga data. SOM-institutet, 1-17, ISBN 978-91-89673-36-6, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ohlsson, Jonas, Oscarsson, Henrik, Solevid, Maria (red./ed.) | Nygren, Gunnar, Leckner, Sara (2016) Facebook och hyperlokalt i de lokala mediernas ekosystem. SOM-institutet, 329-348, ISBN 978-91-89673-35-9, ISSN 0284-4788, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Truedson, Lars (red./ed.) | Leckner, Sara, Nygren, Gunnar (2016) Det lokala och hyperlokala medielandskapet : nyhetspublicering utanför de etablerade medierna. Institutet för Mediestudier, 42-85, ISBN 9789198356601, URL [länk],

  Carlsson, Ulla, Facht, Ulrika (red./ed.) | Appelgren, Ester, Leckner, Sara, Mejtoft, Thomas (2014) Mediekonsumentens medvetna och omedvetna val : en nyckel till morgondagens mediekonsumtion. Nordicom-Sverige, Göteborgs universitet, 29-37, ISBN 978-91-89471-79-4, ISSN 1104-4829, URL [länk],

  Nygren, Gunnar, Wadbring, Ingela (red./ed.) | Appelgren, Ester, Leckner, Sara (2013) Tröga processer i en snabb medievärld : en introduktion till att förutspå medieutveckling. Studentlitteratur, 41-57, ISBN 978-91-44-08255-4,

  Konferensbidrag
  Leckner, Sara, Appelgren, Ester (2015) "The audience’s willingness to share Internet-traffic data : an emerging ethical challenge for the media industry" (other) NORDICOM,

  Appelgren, Ester, Leckner, Sara, Mejtoft, Thomas (2014) "The media consumers’ conscious and unconscious choices : a key to understanding the news media consumption of tomorrow" (peer-review paper) 1-8, The IUT of Le Havre : Information-Communication Department CIRTAI IDEES (UMR6228), (PDF document) (application/pdf)

  Rapporter
  Leckner, Sara, Facht, Ulrika (red./ed.) | (2011) A Sampler of International Media and Communication Statistics 2010. University of Gothenburg, 236, ISBN 978-91-86523-15-2, ISSN 1401-0410, URL [länk],
 • Övriga uppdrag och meriter

 • 2017 Uppdrag Vinnova: Bedömare 2016-nu Ordförande i Kursnämnden vid Teknik och samhälle (TS) 2016-nu Ledamot i Utbildningsnämnden vid TS 2015-nu Programledare Medieteknik: Strategisk medieutveckling (magisterprogram) 2015 Uppdrag för UKÄ: Medlem i bedömargruppen för uppföljning av Utvärdering 6: Media & Design 2014 Malmö högskolas pedagogiska pris 2013-2014 Uppdrag för UKÄ: Medlem i bedömargruppen för Utvärdering 6: Media & Design 2013-2015 Ledamot i Fakultetsstyrelsen vid TS 2011-nu Ledamot i Forskningsrådet vid TS 2011-2012 Ledamot i Utbildningsnämnden vid Lärande och samhälle (LS)

blackbox blackbox
SARA LECKNER
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö högskola 
Teknik och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Niagara, rum NI:Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-66 57129
photo of Sara Leckner Sara Leckner