MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Aje Carlbom
universitetslektor

Aje Carlbom fil.dr, i sociantropologi Forskning: etnisk och religös identitet, mångkulturalism, Euroislam, meningsskapande, sociala rörelser Undervisning: Genus, Globalisering, mångkulturalism, islamisk aktivism


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:aje.carlbom@mau.se
Telefon:040-6657906
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, Plan 2
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Epistemologen
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Adamson, Göran, Carlbom, Aje, Ouis, Pernilla (2014) "Johann Herder, Early Ninetenth-Century Counter-Enlightenment, and the Common Roots of Multiculturalism and Right-Wing Populism" Telos;169, 28-38, Telos Press Publishing, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Carlbom, Aje (2013) "Review : Islam in Denmark : The challenge of diversity" 236-241, University of Nebraska Omaha, ISSN 2155 - 160X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ouis, Pernilla, Adamson, Göran, Carlbom, Aje (2013) "Is multiculturalism good for children? : the rights of the child and multiculturalist policies in Sweden" ID: International Dialogue A Multidisciplinary Journal of World Affairs;, 77-93, University of Nebraska Omaha, ISSN 2155-160X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Johnsdotter, Sara, Ingvarsdotter, Karin, Östman, Margareta, Carlbom, Aje (2011) "Koran reading and negotiation with jinn : strategies to deal with mental ill health among Swedish Somalis" Mental Health, Religion & Culture;8, 741-755, Routledge, ISSN 1367-4676, DOI [länk],

  Carlbom, Aje (2009) "Oförutsedda konsekvenser av dialog med självutnämnda muslimska ledare" Socialvetenskaplig tidskrift;3-4, 369-390, FORSA (förbundet för forskning i socialt arbete), ISSN 1104-1420,

  Carlbom, Aje, Hedin, Ulla-Carin, Månsson, Sven-Axel (2009) "Religion och social förändring. En introduktion" Socialvetenskaplig tidskrift;3-4, p226-233, FORSA (förbundet för forskning i socialt arbete), ISSN 1104-1420,

  Johnsdotter, Sara, Moussa, Kontie, Carlbom, Aje, Aregai, Rishan, Essén, Birgitta (2009) ""Never My Daughters": A Qualitative Study Regarding Attitude Change Toward Female Genital Cutting Among Ethiopian and Eritrean Families in Sweden" Health Care for Women International, 114-133, ISSN 0739-9332, DOI [länk],

  Carlbom, Aje (2007) "Faran med att använda ett reduktionistiskt synsätt på förorten" Socialvetenskaplig tidskrift;4, 305-310, ISSN 1104-1420,

  Carlbom, Aje (2006) "An Empty Signifier: The Blue and Yellow Islam of Sweden" Journal of Muslim Minority Affairs;2, 245-261, ISSN 1306-2004, DOI [länk],

  Vetenskapliga artiklar
  Carlbom, Aje (2012) "Livet i stadsdelen Alna" Oslo universitet, ISSN 0803-6926, URL [länk],

  Carlbom, Aje (2012) "Islamisk sexualrådgivning : ett globalt fenomen" Sexualitetsstudier;, 254-276, Liber förlag, ISBN 978-91-47-09678-7,

  Carlbom, Aje (2005) "På vej mot integration i etniske enklaver" Social forskning: Temanumer om etniska minoriteter, ett nytt proletariat?, 40-46,

  Carlbom, Aje (2005) "Annorlunda etnicitet och kultur i skolan" Vera;31, 36-47, Tidsskriftet Vera, ISSN 1397-4157,

  Carlbom, Aje (1999) "Bellman blev en nykter man när han sökte sig till islam" Tidskrift för Mellanösternstudier;3, 71-78,

  Artiklar
  Carlbom, Aje (2009) "Islamisk aktivism på gott och ont" I & M : invandrare & minoriteter;2, 12-14, ISSN 1404-6857,

  Carlbom, Aje (2005) "Enklaven utmanar nationalstaten" Axess;7, 31-34, ISSN 1651-0941,

  Carlbom, Aje (2000) "Gemenskap eller utanförskap" Invandrare och minoriteter;1, 14-15,

  Johnsdotter, Sara, Asfa, Ali, Carlbom, Aje (2000) "Det som egentligen ingen vill" Invandrare och minoriteter;5, 32-38,

  Böcker
  Johnsdotter, Sara, Carlbom, Aje (red./ed.) | (2010) Goda sanningar? : Debattklimatet och den kritiska forskningens villkor. Nordic Academic Press, 224 s, ISBN 978-91-85509-51-5,

  Antologibidrag
  Larsson, Mariah, Johnsdotter, Sara (red./ed.) | Carlbom, Aje (2015) Blocking out sexual fantasies for a fantasy of eternal sex : islamist views. Peter Lang, 99-112, ISBN 978-3-631-64940-4,

  Johnsdotter, Sara, Carlbom, Aje (red./ed.) | Carlbom, Aje (2010) Villkorad heterogenitet i den svenska forskningen om islam. Nordic Academic Press, 129-154, ISBN 978-91-8550-951-5,

  Malmsten, Jenny (red./ed.) | Plantin, Lars, Carlbom, Aje (2010) Män, migration och stöd i föräldraskapet. Stadskontoret, FoU Malmö, Malmö stad, 79-96, ISBN 978-91-86631-01-7, ISSN 1654-5621, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Östman, Margareta (red./ed.) | Carlbom, Aje (2008) Individ och social kontext: hypoteser kring psykisk ohälsa i ett segregerat område. Hälsa och samhälle, Malmö högskola, 165-207, ISBN 978-91-7104-213-2, ISSN 1650-2337, URL [länk],

  Hedetoft, Ulf, Petersson, Bo, Sturfelt, Lina (red./ed.) | Carlbom, Aje (2006) Mångkulturalismen och den politiska mobiliseringen av islam. Makadam förlag i samarbete med Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet, s 26-66, ISBN 978-91-7061-026-4, ISSN 1651-775X,

  Jones, Adam (red./ed.) | Carlbom, Aje (2006) The Islamist. Zed Books, London, 356-360, ISBN 1 84277 512 X,

  Rapporter
  Johnsdotter, Sara, Aregai, Rishan, Carlbom, Aje, Moussa, Kontie, Essén, Birgitta (2005) "Aldrig mina döttrar" : en studie om attityder till kvinnlig omskärelse bland etiopier och eritreaner i Sverige.. Stockholm : Rädda Barnen, 127, ISBN 91-7321-161-3,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Expert i Ungdomsstyrelsens utvärdering kring behov av avhopparverksamheter som genomförts på regeringens uppdrag 2010. Rapporter: Utvärdering av EXIT, Fryshusets avhopparverksamhet, Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:8.

  Docent i socialantropologi 2012

  Delaktig i redaktionsarbete för tidskriften Religions

blackbox blackbox
AJE CARLBOM
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Allmänna sjukhuset, rum Allmänna sjukhuset, Plan 2, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657906
www.mah.se
photo of Aje Carlbom Aje Carlbom