MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Alberto Chrysoulakis
doktorand/universitetsadjunkt

Mitt avhandlingsarbete syftar till att studera interaktionen mellan den sociala miljön i relation till individuella karaktärsdrag och varför somliga individer ser och väljer regelbrytande handlingsalternativ i vissa situationer men inte i andra.

Analysarbetet grundar sig i det longitudinella projektet "Malmö Individual and Neighbourhood Developme nt Study" (MINDS).


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för kriminologi pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:alberto.chrysoulakis@mau.se
Telefon:040-6657718
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Morality, delinquent peer association, and criminogenic exposure
  Chrysoulakis Alberto P.

  2019 | Konferensbidrag
  The Situational Action Theory’s ‘Perception-Choice Process’
  Chrysoulakis Alberto

  2019 | Konferensbidrag
  Testing the Situational Action Theory’s perception-choice process using randomized scenarios
  Chrysoulakis Alberto

  2018 | Konferensbidrag
  Peers, activity fields, and moral development
  Chrysoulakis Alberto

  2017 | Konferensbidrag
  A longitudinal test of the interaction between person and setting in the explanation of violent behavior
  Chrysoulakis Alberto

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
ALBERTO
CHRYSOULAKIS

DOKTORAND / UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset,, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657718
Alberto Chrysoulakis