MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Alberto Chrysoulakis
doktorand/universitetsadjunkt

Fokus för avhandlingsarbetet rör brottslighet som ett resultat av processer mellan individuella och miljömässiga faktorer. Mer specifikt hur individers utveckling och rörelsemönster/rutinaktiviteter (liksom förändringar i dessa) skapar förutsättningar för att brott begås i vissa miljöer men inte i andra.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för kriminologi pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:alberto.chrysoulakis@mau.se
Telefon:040-6657718
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Övrig publicering
  Chrysoulakis, Alberto (2014) "Delinquency abstention : the importance of morality and peers" 464, European Society of Criminology, URL [länk],

  Chrysoulakis, Alberto (2014) "Deconstructing collective efficacy : does social cohesion and shared expectations for control originate from the same characteristics?" 167, The Swedish National Council for Crime Prevention (BRÅ)., ISBN 978-91-87335-28-0, URL [länk],
blackbox blackbox
ALBERTO
CHRYSOULAKIS

DOKTORAND / UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset,, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657718
Alberto Chrysoulakis