MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Alberto Chrysoulakis
doktorand/universitetsadjunkt

Fokus för mitt avhandlingsarbete rör brottslighet som ett resultat av processer mellan individuella och miljömässiga faktorer med utgångspunkt i "Situational Action Theory". Mer specifikt hur individers utveckling och rörelsemönster/rutinaktiviteter (liksom förändringar i dessa) skapar förutsättningar för att brott begås i vissa miljöer men inte i andra.

Analysarbetet grundar sig i det longitudinella projektet "Malmöbarn" (MINDS).


Kontaktuppgifter

E-post:alberto.chrysoulakis@mau.se
Telefon:040-6657718
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset,
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Konferensbidrag
  Chrysoulakis, Alberto (2018) "Peers, activity fields, and moral development" EARA Congress, (other)

  Chrysoulakis, Alberto (2017) "A longitudinal test of the interaction between person and setting in the explanation of violent behavior." The Stockholm Criminology Symposium 2017;Program and Abstracts The Stockholm Criminology Symposium, (other) 144-144, The Swedish National Council for Crime Prevention (BRÅ).,
blackbox blackbox
ALBERTO
CHRYSOULAKIS

DOKTORAND / UNIVERSITETSADJUNKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset,, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657718
Alberto Chrysoulakis