MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anne-Marie Wangel
universitetslektor

Anne-Marie Wangel, är leg. sjuksköterska och barnmorska samt folkhälsovetare (MScPHDC). Hon disputerade 2012. Forskningsfokus är psykisk ohälsa bland gravida kvinnor. Bland annat har Wangel undersökt depression och övergrepp relaterat till migration. Forskningen ingår i ett EU/Daphne projekt – BIDENS. Wangel undervisar om vetenskapliga metoder, global hälsa med fokus på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa inkl. HIV/AIDS/STI. Hon har erfarenhet som projektledare inom hälsofrämjande arbete och preventionsstrategier. Hon var programdirektör för en uppdragsutbildning på avancerad nivå i diabetesutbildning i Förenade Arabemiraten under 2014. Wangel har även flykting- och forskningserfarenhet från Malawi och Afghanistan. Hon har också varit verksam i Kaliningrad och Baltikum.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anne-marie.wangel@mau.se
Telefon:040-6657455
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F329
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Profil på Researchgate
Akademisk kvart: Hur mår kvinnorna i Malmö?
UAE Diabetes Training Programme
Svensk förening psykosocial obstetrik gynekologi
Återhämtning o kvalitetsförbättring i personcentre
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Wangel, Anne-Marie (2012) Mental ill-health in childbearing women: Markers and risk factors. Faculty of Health and Society, Malmö University, 103, ISBN 978-91-7104-439-6, ISSN 1653-5383, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Wangel, Anne-Marie, Ouis, Pernilla (2019) "Reflections on the Translation Into Arabic and Validation Process of the NorAQ Abuse Questionnaire" Journal of Interpersonal Violence;3, 14-598, Sage, ISSN 0886-2605, DOI [länk],

  Wangel, Anne-Marie, Ryding, Elsa-Lena, Schei, Berit, Östman, Margareta, Lukasse, Mirjam, The Bidens study group (2016) "Emotional, physical, and sexual abuse and the association with depressive and posttraumatic stress symptoms in a multi-ethnic pregnant population in Southern Sweden" Sexual & Reproductive Healthcare;, 77-13, Elsevier, ISSN 1877-5756, DOI [länk],

  Lukasse, Mirjam, Laanpere, Made, Karro, Helle, Kristjansdottir, Hildur, Schroll, Anne-Mette, Van Parys, An-Sofie, Wangel, Anne-Marie, Schei, Berit, Bidens study group (2015) "Pregnancy intendedness and the association with physical, sexual and emotional abuse : a European multi-country cross-sectional study" BMC pregnancy and childbirth;, 9, BioMed Central, ISSN 1471-2393, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ryding, Elsa Lena, Lukasse, Mirjam, Van Parys, An-Sophie, Wangel, Anne-Marie, Karro, Helle, Kristjansdottir, Hildur, Schroll, Anne-Mette, Schei, Berit (2015) "Fear of Childbirth and Risk of Cesarean Delivery: A Cohort Study in Six European Countries" Birth;1, 488-55, Wiley, ISSN 0730-7659, DOI [länk],

  Ryding, Elsa-Lena, Lukasse, Mirjam, Van Parys, An-Sophie, Wangel, Anne-Marie, Karro, Helle, Kristjansdottir, Hildur, Schroll, Anne-Mette, Schei, Berit (2014) "Fear of childbirth and risk of caesarean section : a cohort study in six European countries" Birth;, Wiley, ISSN 1523-536X,

  Lukasse, Mirjam, Schroll, AnneMette, Ryding, Elsa Lena, Campbell, Jacquelyn, Karro, Helle, Kristjansdottir, Hildur, Laanpere, Made, Steingrimsdottir, Thora, Tabor, Ann, Temmerman, Marleen, Van Parys, An-Sofie, Wangel, Anne-Marie, Schei, Berit (2014) "Prevalence of emotional, physical and sexual abuse among pregnant women in six European countries" Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica;7, 669–677, Wiley, ISSN 1600-0412, DOI [länk],

  Schei, Berit, Lukasse, Mirjam, Ryding, Elsa Lena, Campbell, Jacquelyn, Karro, Helle, Kristjansdottir, Hildur, Laanpere, Made, Schroll, Anne-Mette, Tabor, Ann, Temmerman, Marleen, Van Parys, An-Sofie, Wangel, Anne-Marie, Steingrimsdottir, Thora (2014) "A history of abuse and operative delivery : results from a European multi-country cohort study" PLOS One;1, e87579, Public Library of Science, ISSN 1932-6203, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wangel, Anne-Marie, Schei, Berit, Ryding, Elsa Lena, Östman, Margareta (2012) "Mental health status in pregnancy among native and non-native Swedish speaking women : a Bidens study" Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica;12, 1395–1401, Wiley-Blackwell, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Wangel, Anne-Marie, Molin, Johan, Moghaddassi, Mahnaz, Östman, Margareta (2011) "Prior psychiatric inpatient care and risk of cesarean sections : a registry study" Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology;4, 189-197, Informa Healthcare, ISSN 0167-482X, DOI [länk],

  Wangel, Anne-Marie, Molin, Johan, Östman, Margareta, Jernström, Helena (2011) "Emergency cesarean sections can be predicted by markers for stress, worry and sleep disturbances in first-time mothers" Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica;3, 238-244, Wiley-Blackwell, ISSN 1600-0412, DOI [länk],

  Konferensbidrag
  Wangel, Anne-Marie, Molin, Johan, Östman, Margareta, Jernström, Helena (2009) "Markers for mental unhealth during pregnancy - predictors for delivery outcome" (poster) 29th Nordic Congress of Psychiatry,

  Wangel, Anne-Marie, Molin, Johan, Östman, Margareta (2008-05) "Identifying markers for mental ill-health during pregnancy in registry data" (poster) 2nd Conference of Migrant Health in Europe, ISSN 0,

  Wangel, Anne-Marie, Ouis, Pernilla, Östman, Margareta (2008) "Translating fear and abuse into Arabic/Islamic concepts: process and examples" (poster) 2nd Conference of Migrant Health in Europe,, ISSN 0,

  Övrig publicering
  Wangel, Anne-Marie, Ryding, Elsa Lena (2010) "Mental health in pregnant women in Sweden" 12, 16th International Congress of the International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology (ISPOG), (PDF document) (application/pdf)
 • Övriga uppdrag och meriter

 • SFPOG,styrelseledamot,Sekreterare, www.sfpog.se

  FEND,styrelseledamot, www.fend.org

blackbox blackbox
ANNE-MARIE WANGEL
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Allmänna sjukhuset, rum Allmänna sjukhuset, F329, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657455
photo of Anne-Marie Wangel Anne-Marie Wangel