MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Annelie Björkhagen Turesson
universitetslektor

Annelie Björkhagen Turessons forskningsintresse rör praktiknära forskning med fokus på utsatta barn, unga och deras familjer. Hon har lett ett forskningsprojekt om hemlösa barns vardagsliv i Malmö – utifrån ett barnrättsperspektiv. Hon har också deltagit i en studie där betydelsen av tidiga insatser i spädbarnsfamiljer med psykisk ohälsa har undersökts. Utifrån forskningsmaterialet, som har bestått av dagböcker skrivna av socialarbetarare i barnavården, har även behandlingskulturen dvs. föreställningar, normer, värderingar analyserats. Deltar också i forskningsprojekt "Växa Tryggt". Tidigare har forskningsintresset varit riktat mot barn till frihetsberövade föräldrar. Det har såväl resulterad i avhandlingen: "Mor i fängelse- mödrar och barn berättar" och rapporten "Sagor som skapar skillnad" som handlar om projekt "Godnattsagor inifrån".


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:annelie.bjorkhagen.turesson@mau.se
Telefon:040-6657412
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Hemlösa barn skildrar sin egen vardag
Hemlösa barn syns inte tillräckligt
Poddavsnitt om Kriminalvården och fängelsevistelse
Kriminalvården - innanför och utanför
Hjälp barnen när föräldrarna grips
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2019 | Kapitel i bok, del av antologi
  Malmöbarns vardag i hemlöshet
  Björkhagen Turesson Annelie, Hjortsjö Maria

  2019 | Artikel i tidskrift
  Conceptions, Norms, and Values in the Work of Child Protective Services with Families at Risk
  Björkhagen Turesson Annelie

  2015 | Rapport
  ALHVA - Hembaserat, verksamhetsövergripande arbete riktat till späda och små barn och deras föräldrar
  Björkhagen Turesson Annelie, Hagström Birthe

  2014 | Rapport
  Litteraturgenomgång
  Björkhagen Turesson Annelie

  2011 | Rapport
  Sagor som skapar skillnad
  Björkhagen Turesson Annelie

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Annelie Björkhagen arbetar 50 procent som FoU-koordinator i Malmö stad.

blackbox blackbox
ANNELIE
BJÖRKHAGEN TURESSON

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657412
photo of Annelie Björkhagen Turesson Annelie Björkhagen Turesson