MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Annelie Björkhagen Turesson
universitetslektor

citat Jag forskar om barn, unga och familjer som lever i utsatta livssituationer och vill med min forskning skapa kunskap men även bidra till att skapa bättre livsvillkor för målgruppen. Jag bedriver brukarnära forskning och jag hämtar ofta inspiration till nya forskningsfrågor från min långa erfarenhet av socialt arbete. citat

Annelie Björkhagen Turessons forskningsintresse rör livssituationen för utsatta barn och unga. I en studie från 2009 intervjuade hon såväl intagna mödrar som deras barn för att skapa förståelse för hur de hanterade sina liv när mödrarna blev dömda till fängelsestraff. Syftet med studien var också att undersöka vilka faktorer som påverkade de ungas val av strategier i positiv eller negativ riktning. Den senaste tiden har alltmer intresse riktats mot de allra minsta barnen, dels i en studie av de barn som sin första tid i livet vistas tillsammans med sina föräldrar i fängelse, och dels i en studie där betydelsen av tidiga insatser i utsatta spädbarnsfamiljer med psykisk ohälsa undersöks.


Kontaktuppgifter

E-post:annelie.bjorkhagen.turesson@mau.se
Telefon:040-6657412
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan 8, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Rapporter
  Björkhagen Turesson, Annelie (2011) Sagor som skapar skillnad : en utvärdering av Godnattsagor inifrån. Malmö : Malmö stadsbibliotek, (PDF document) (application/pdf)

  Svensson, Bengt, Björkhagen Turesson, Annelie (2007) En utvärdering av projektet "Etablerade missbrukare" i Malmö.

  Björkhagen Turesson, Annelie (2005) Men jag fick icke reda på varför du kom i fängelset. Malmö högskola, Hälsa och Samhälle, 80, ISSN 1650-2337,
blackbox blackbox
ANNELIE
BJÖRKHAGEN TURESSON

UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan 8, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657412
photo of Annelie Björkhagen Turesson Annelie Björkhagen Turesson