MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Ann-Cathrine Bramhagen
professor, biträdande/bitr/vice prefekt

Ann-Cathrine Bramhagen är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning mot barn och ungdomar. Hon är biträdande professor i vårdvetenskap och lektor vid Institutionen för vårdvetenskap. Hennes fokusområde är barns hälsa och ohälsa utifrån ett barnhälsovårdsperspektiv men hon har även intresse av postoperativ återhämtning hos barn, barns smärta och inflammatoriska tarmsjukdomar hos barn


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:ann-cathrine.bramhagen@mau.se
Telefon:040-6657940
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F328
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Återhämtning och kvalitetsförbättring i personcent
Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Jämlik hälsa
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Astermark, Cathrine, Bramhagen, Ann-Cathrine, Hallström, Inger, Carlsson, Annelie, Tiberg, Iren (2018) "Health-related quality of life in children with Type 1 diabetes : an RCT of hospital-based care and hospital-based home care at diagnosis" International Diabetes Nursing;, Taylor & Francis, ISSN 2057-3316, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Ulrica, Ericsson, Elisabeth, Eriksson, Mats, Idvall, Ewa, Bramhagen, Ann-Cathrine (2018) "Psychometric evaluation of the Post Hospitalization Behavior Questionnaire for Ambulatory Surgery and postoperative behvaior and recovery in children undergoing tonsil surgery" Journal of Perioperative Practice;, Sage, ISSN 1750-4589, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Gunes, Aynur, Bramhagen, Ann-Cathrine (2018) "Heparin or Sodium Chloride for Prolonging Peripheral Intravenous Catheter Use in Children" Journal of Pediatric Nursing;, Elsevier, ISSN 0882-5963, DOI [länk],

  Vejzovic, Vedrana, Bramhagen, Ann-Cathrine, Idvall; Ewa, Wennick, Anne (2017) "Swedish Children`s Lived Experience of Ulcerative Colitis" Gastroenterology Nursing;, 2017, ISSN 1042-895X, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Eriksson, Mats, Nillson, Ulrica, Bramhagen, Ann-Cathrine, Idvall, Ewa, Ericsson, Elisabeth (2017) "Self-reported postoperative recovery in children after tonsillectomy compared to tonsillotomy" International Journal of Pediatric Otorhinolarynology;, 47-54, Elsevier, ISSN 0165-5876, DOI [länk],

  Mangrio, Elisabeth, Persson, Karin, Bramhagen, Ann-Cathrine (2017) "Sociodemographic, physical, mental and social factors in the cessation of breastfeeding before 6 months : a systematic review" Scandinavian Journal of Caring Sciences;, 15, Nordic College of Caring Science, ISSN 1471-6712, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vejzovic, Vedrana, Wennick, Anne, Idvall, Ewa, Agardh, Daniel, Bramhagen, Ann-Cathrine (2016) "Polyethylene Glycol- or Sodium Picosulphate-Based Laxatives Before Colonoscopy in Children" Journal of pediatric gastroenterology and nutrition;3, 414-419, Wolter Kluwer, ISSN 0277-2116, DOI [länk],

  Carlsson, Anna, Dykes, Anna-Karin, Jansson, Annkristin, Bramhagen, Ann-Cathrine (2016) "Mothers´ awareness towards child injuries and injury prevention at home : an intervention study" BMC research Notes;9, 223-228, BioMedCentral, ISSN 1756-0500, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bramhagen, Ann-Cathrine (2015) "Do nurses change a child´s peripheral intravenous catheter when clinically indicated?" Nordic Journal of Nursing Research;1-2, 54-56, Sage, ISSN 0107-4083, DOI [länk],

  Asp, Ann, Bratt, Ewa-Lena, Bramhagen, Ann-Cathrine (2015) "Transfer to adult care : experiences of young adults with congenital heart disease" Journal of Pediatric Nursing;, e-pub ahead of print, Elsevier, ISSN 0882-5963, DOI [länk],

  Bramhagen, Ann-Cathrine, Eriksson, Mats, Ericsson, Elisabeth, Nilsson, Ulrica, Harden, Sue, Idvall, Ewa (2015) "Self-reported Postoperative Recovery in Children : development of an instrument" Journal of Evaluation in Clinical Practice;, Wiley, ISSN 1365-2753, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vejzovic, Vedrana, Bramhagen, Ann-Cathrine, Idwall, Ewa, Wennick, Anne (2015) "Parents’ experiences when their child is undergoing an elective colonoscopy" Journal for Specialist sin Pediatric Nursing;2, 123-130, Wiley, ISSN 1744-6155, DOI [länk],

  Vejzovic, Vedrana, Wennick, Anne, Idvall, Ewa, Bramhagen, Ann-Cathrine (2014) "A private affair : children’s experiences prior to colonoscopy" Journal of Clinical Nursing;, e-pub ahead of print, Wiley, ISSN 0962-1067, DOI [länk],

  Isma, Gabriella E., Bramhagen, Ann-Cathrine, Ahlström, Gerd, Östman, Margareta, Dykes, Anna-Karin (2013) "Obstacles to the prevention of overweight and obesity in the context of child health care in Sweden" BMC Family Practice;14, 143, BioMed Central, ISSN 1471-2296, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Isma, Gabriella E, Bramhagen, Ann-Cathrine, Ahlström, Gerd, Östman, Margareta, Dykes, Anna-Karin (2012) "Swedish Child Health Care nurses conceptions of overweight in children: a qualitative study" BMC Family Practice;57, 11, BioMed Central, ISSN 1471-2296, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Bramhagen, Ann-Cathrine, Svahn, Johan, Hallström, Inger, Axelsson, Irene (2011) "Factors influencing iron nutrition among one-year-old healthy children in Sweden" Journal of Clinical Nursing;13-14, 1887-94, Blackwell, ISSN 1365-2702, DOI [länk],

  Carlsson, Anna, Bramhagen, Ann-Cathrine, Jansson, Annkristin, Dykes, Anna-Karin (2011) "Precautions taken by mothers to prevent burn and scald injuries to young children at home: An intervention study" Scandinavian Journal of Public Health;5, 471-478, Sage journals, ISSN 1403-4948, DOI [länk],

  Mangrio, Elisabeth, Wremp, Anna, Moghaddassi, Mahnaz, Merlo, Juan, Bramhagen, Ann-Cathrine, Rosvall, Maria (2009) "Antibiotic use among 8-month-old children in Malmö, Sweden - in relation to child characteristics and parental sociodemographic, psychosocial and lifestyle factors" Pediatrics, article 31, BioMed Central, ISSN 1471-2431, DOI [länk],

  Bramhagen, Ann-Cathrine, Axelsson, Irene, Hallström, Inger (2006) "Mothers` experiences of feeding situations : an interview study." Journal of Clinical Nursing .;1, 29-34, Blackwell, ISSN 0962-1067, DOI [länk],

  Bramhagen, Ann-Cathrine, Virtanen, M, Siimes, MA, Axelsson, Irene (2003) "Transferrin receptor in children and its correlation with iron status and types of milk consumption" Acta Paediatrica;6, 671-675, Taylor & Francis, ISSN 0803-5253, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Bramhagen, Ann-Cathrine, Carlsson, Anna (red./ed.) | (2013) Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. Studentlitteratur, 261, ISBN 978-91-44-07762-8,

  Antologibidrag
  Bramhagen, Ann-Cathrine, Carlsson, Anna (red./ed.) | Östman, Margareta (2013) Barn som lever i familjer där någon av föräldrarna har en psykisk sjukdom. Studentlitteratur, 73-88, ISBN 978-91-44-07762-8,

  Bramhagen, Ann-Cathrine, Carlsson, Anna (red./ed.) | Salonen, Tapio, Angelin, Anna (2013) Barnfattigdomens betydelse för barns och ungas hälsa. Studentlitteratur, 41-58, ISBN 978-91-44-07762-8,

  Bramhagen, Ann-Cathrine, Carlsson, Anna (red./ed.) | Ericsson, Ingegerd (2013) Hälsofrämjande fysisk aktivitet för barn och unga. Studentlitteratur, 173-192, ISBN 9789144077628,

  Bramhagen, Ann-Cathrine, Carlsson, Anna (red./ed.) | Riddersporre, Bim (2013) Föräldrar, barn och professionellt stöd. Studentlitteratur, 59-72, ISBN 9789144077628,

  Hallstsröm, Inger, Lindberg, Tor (red./ed.) | Birgersson, Petra, Bramhagen, Ann-Cathrine, Lindberg, Tor (2009) Uppfödning i korthet. Liber, ISBN 978-91-47-09327-4,

  Konferensbidrag
  Bramhagen, Ann-Cathrine (2016) "To publish a scientific article" (other)

  Rapporter
  Andersson, Maria, Bramhagen, Ann-Cathrine (2014) Förekomst av förlossningsinduktion, indikationer och förlossningsutfall. Malmö högskola och Skånes universitetsjukhus, 18, (PDF document) (application/pdf)

  Nylén, Sofie, Bahtsevani, Christel, Bramhagen, Ann-Cathrine (2013) PATIENTERS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV FÖRÄNDRAD LIVSSITUATION EFTER EN BEN ELLER NEDRE EXTREMITETS AMPUTATION. Malmö Högskola, Institutionen för vårdvetenskap och Skånes universitetsjukhus, 29, (PDF document) (application/pdf)

  Fåhraeus, Åsa, Bramhagen, Ann-Cathrine (2013) Förekomst av lokala komplikationer efter kranskärlsintervention via artären i handleden. Malmö Högskola och Skånes universitetssjukhus, 17 p., (PDF document) (application/pdf)

  Fässler, Lena, Bramhagen, Ann-Cathrine (2011) Betydelsen av preoperativ information inför colorektal kirurgi - ett patientperspektiv. Malmö högskola, 26, (PDF document) (application/pdf)

  Övrig publicering
  Bramhagen, Ann-Cathrine (2013) "Pain Management at Skåne University Hospital, Malmö/Lund, Sweden" URL [länk],

  Bramhagen, Ann-Cathrine (2012) "Children and pain in a 30 year perspective" URL [länk], (File) (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)

  Tidigare publikationer
 • Övriga uppdrag och meriter

 • 2019-12 Biträdande professor

  2019- fort Forskningsområdesledare för området "Barn och familjers hälsa"

  2018-01 - fortfarande Ledamot i senior forskargruppen vid CSS

  2016 Docent i vårdvetenskap

  2016-09-01 - fortfarande Biträdande prefekt, Institutionen för vårdvetenskap, Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola,

  2012-05 - 2015-01 Studierektor avancerad nivå, Institutionen för vårdvetenskap, Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola

  2010-2012 Facklig ledamot i Forsknings- och utbildningsnämnden, Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola

  2008-07 - 2017-04 Klinisk Lektor Malmö Högskola - Skånes universitetssjukhus

  2008-07 - 2017-04 Medlem i Vårdakademin, Skånes universitetsjukhus

  2008-2012 Ledamot i den lokala etikprövningsnämnden Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola

  2007-01- 2008-07 Enhetschef, avdelningen för omvårdnad, sektionen för vetenskapliga metoder, Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

blackbox blackbox
ANN-CATHRINE
BRAMHAGEN

PROFESSOR, BITRÄDANDE / BITR / VICE PREFEKT
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F328, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657940
photo of Ann-Cathrine Bramhagen Ann-Cathrine Bramhagen