MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anna Carlsson
universitetslektor

citat Sverige har en internationellt sett låg barnolycksfallsfrekvens. De olyckor som sker, sker oftast i hemmet – närmare bestämt köket (Räddningsverket, 2007). Min avhandling handlar därför om hur vi kan skaffa mer kunskap om, och därmed förebygga, barnolycksfall – med fokus på skåll- och brännskador. Att förebygga är viktigt; smärtan och traumat av behandlingar är stora för barn, sjukhusvistelser och rehabilitering kan vara långa, ibland med bestående men. Syftet med avhandlingen var att beskriva barns (0–6 år) utsatthet för olycksfallsrisker i hemmiljö genom att fokusera på föräldrars uppgifter om hur de följer olycksförebyggande råd, omfattningen av bränn- och skållskador, föräldrars uppfattningar om påverkande faktorer till olyckshändelser, samt effekten av individanpassad information om barnolycksfall. citat

Anna Carlsson, Doktor i Med vet/Omvårdnad, Leg. sjuksköterska. Specialisering: Barnsjuksköterska och Distriktssköterska. Undervisning: barns hälsa. Forskning:barnolycksfallsprofylax,preven-tion och internationalisering i högre utbildning. Internationellt arbete:Exchange Coordinator (ECO) i Florence Network. Samordnare och Thailandsansvarig lärare på enheten för Omvårdnad.


Kontaktuppgifter

E-post:anna.carlsson@mau.se
Telefon:040-6657778
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, MAS 49, F426
Mobil:0706-360325
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Florence Network
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Carlsson, Anna (2010) Child injuries at home – Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds. Malmö University Health and Society, ISBN 978-91-7104-235-4, ISSN 1653-5383, . (PDF document) (application/pdf)

  Lic. uppsats
  Carlsson, Anna (2005) Olycksfallsrisker i barnets hemmiljö : fokus på skållskador. Malmö högskola, Hälsa och samhälle, ISSN 1650-2337, . (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Boonsatean, Wimonrut, Carlsson, Anna, Östman, Margareta, Dychawy Rosner, Irena (2016) "Living with diabetes : experiences of inner and outer sources of beliefs in women with low socioeconomic status" Global Journal of Health Science;8, 10, Canadian Center of Science and Education, ISSN 1916-9736, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Carlsson, Anna, Dykes, Anna-Karin, Jansson, Annkristin, Bramhagen, Ann-Cathrine (2016) "Mothers´ awareness towards child injuries and injury prevention at home : an intervention study" BMC research Notes;9, 223-228, BioMedCentral, ISSN 1756-0500, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Boonsatean, Wimonrut, Dychawy Rosner, Irena, Carlsson, Anna, Östman, Margareta (2015) "Women of low socioeconomic status living with diabetes : becoming adept at handling a disease" SAGE Open Medicine;, 1-8, Sage, ISSN 2050-3121, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Carlsson, Anna, Bramhagen, Ann-Cathrine, Jansson, Annkristin, Dykes, Anna-Karin (2011) "Precautions taken by mothers to prevent burn and scald injuries to young children at home: An intervention study" Scandinavian Journal of Public Health;5, 471-478, Sage journals, ISSN 1403-4948, DOI [länk],

  Carlsson, Anna, Dejin-Karlsson, Elisabeth, Udén, Giggi, Håkansson, Anders (2006) "Compliance with child accident precautions by child health nurses" Journal of Child Health Care;10, 149-159, SAGE Publications, DOI [länk],

  Carlsson, Anna, Udén, Giggi, Dejin-Karlsson, Elisabeth, Håkansson, Anders (2006) "Burn injures in small children, a population-based study in Sweden" Journal of Clinical Nursing;15, 129-134, Blackwell Publishing Ldt, ISSN 0962-1067, DOI [länk],

  Artiklar
  Willman, Ania, Forsberg, A, Carlsson, Anna (2005) "Identidiera omvårdnadens metoder - en nödvändighet för implementering av evidensbaserad omvårdnad." Vård i Norden, 2005:4 51-55, København : SSN [Sjuksköterskornas samarbete i Norden], ISSN 0107-4083,

  Böcker
  Bramhagen, Ann-Cathrine, Carlsson, Anna (red./ed.) | (2013) Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. Studentlitteratur, 261, ISBN 978-91-44-07762-8,

  Antologibidrag
  Bramhagen, Ann-Cathrine, Carlsson, Anna (red./ed.) | Ericsson, Ingegerd (2013) Hälsofrämjande fysisk aktivitet för barn och unga. Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar, Studentlitteratur, 173-192, ISBN 9789144077628,

  Bramhagen, Ann-Cathrine, Carlsson, Anna (red./ed.) | Riddersporre, Bim (2013) Föräldrar, barn och professionellt stöd. Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar, Studentlitteratur, 59-72, ISBN 9789144077628,

  Bramhagen, Ann-Cathrine, Carlsson, Anna (red./ed.) | Östman, Margareta (2013) Barn som lever i familjer där någon av föräldrarna har en psykisk sjukdom. Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar, Studentlitteratur, 73-88, ISBN 978-91-44-07762-8,

  Bramhagen, Ann-Cathrine, Carlsson, Anna (red./ed.) | Salonen, Tapio, Angelin, Anna (2013) Barnfattigdomens betydelse för barns och ungas hälsa. Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar, Studentlitteratur, 41-58, ISBN 978-91-44-07762-8,
blackbox blackbox
ANNA CARLSSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum MAS 49, F426, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657778 cell 0706-360325
photo of Anna Carlsson Anna Carlsson