MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anette Gjörloff Wingren
professor

Doktorsexamen i tumörimmunologi 1995. Lunds Universitet. Docent i immunologi 2002. Befordrad professor i Biomedicinsk laboratorievetenskap 2016. Undervisning vid Malmö universitet i immunologi, cellbiologi, handledning och examination av examensarbeten på grund- och avancerad nivå.


Forskningscenter

Biofilms - Research Center for Biointerfaces pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anette.gjorloff-wingren@mau.se
Telefon:
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F502
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

På liv och död – en cancercells uppgång och fall
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Tassidis, Helena, Culig, Zoran, Gjörloff Wingren, Anette, Härkönen, Pirkko (2010) "Role of protein tyrosine phosphatase SHP-1 in interleukin-6 regulation of prostate cancer" The Prostate;14, 1491-1500, Wiley, ISSN 1097-0045, DOI [länk],

  Tassidis, Helena, Brokken, Leon, Jirström, Karin, Ehrnström, Roy, Ponten, Fredrik, Ulmert, David, Bjartell, Anders, Härkönen, Pirkko, Gjörloff Wingren, Anette (2010) "Immunohistochemical detection of tyrosine phosphatase SHP-1 predicts outcome after radical prostatectomy for localized prostate cancer" International Journal of Cancer;10, 2296-2307, Wiley, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Gauffin, Fredrika, Diffner, Eva, Gustafsson, Bertil, Nordgren, Ann, Gjörloff Wingren, Anette, Sander, Birgitta, Persson Liao, Jenny, Gustafsson, Britt (2009) "Expression of PTEN and SHP1, investigated from tissue micro arrays in pediatric acute lymphoblastic leukaemia" Pediatric Hematology and Oncology;1, 48-56, Informa Healthcare, ISSN 1521-0669, DOI [länk],

  Mölder, Anna, Sebesta, Mikael, Gustafsson, Mats, Gisselsson, Lennart, Gjörloff Wingren, Anette, Alm, Kersti (2008-12) "Non-invasive, label.free cell counting and quantitative analysis of adherent cells using digital holography" Journal of Microscopy, 240-247, Wiley Interscience, URI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fridberg, Marie, Kjellström, Sofia, Anagnostaki, Lola, Skogvall, Ingela, Mustelin, Tomas, Wiebe, Thomas, Persson Liao, Jenny, Dictor, Michael, Gjörloff Wingren, Anette (2008-11) "Immunohistochemical analyses of phosphatases in childhood B-cell lymphoma: Lower expression of PTEN and HePTP and higher number of positive cells for nuclear SHP2 in B-cell lymphoma cases compared to controls" Pediatr Hematol Oncol, 528-540, Informa World, URI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Gjörloff Wingren, Anette, Fridberg, Marie, Servin, Anna, Anagnostaki, Lola, Linderoth, Johan, Berglund, Mattias, Söderberg, Ola, Enblad, Gunilla, Rosén, Anders, Mustelin, Tomas, Jerkeman, Mats, Persson L, Jenny, Fridberg, Marie, Servin, Anna, Anagnostaki, Lola, Linderoth, Johan, Berglund, Mattias, Söderberg, Ola, Enblad, Gunilla, Rosén, Anders, Mustelin, Tomas, Jerkeman, Mats, Persson, Jenny (2007-10) "Protein expression and cellular localization in two prognostic subgroups of diffuse large B-cell lymphoma: Higher expression of ZAP70 and PKC-beta II in the non-germinal center group and poor survival in patients deficient in nuclear PTEN" Leukemia Lymphoma;11, 2221-32, InformaWorld, ISSN 1042-8194, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Gjörloff Wingren, Anette, Berglund, Mattias, Thunberg, Ulf, Fridberg, Marie, Gullbo, Joachim, Leuchowius, KJ, Amini, Ros-Marie, Lagercrantz, Svetlana, Horvat, Andrea, Enblad, Gunilla, Söderberg, Ola (2007-05) "Establishment of a cell line from a chemotherapy resistant diffuse large B-cell lymphoma" Leukemia Lymphoma;5, 48, 1038-41, InformaWorld, DOI [länk],

  Gjörloff Wingren, Anette, Hadzic, Radinka, Nita, Izabela, Tassidis, Helena, Riesbeck, Kristian, Janciauskiene, Sabina (2006) "alpha1-antitrypsin inhibits Moraxella catarrhalis MID protein-induced tonsillar B cell proliferation and IL-6 release" Immunology Letters;2, 141-147, Elsevier, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Vetenskapliga artiklar
  Gjörloff Wingren, Anette (2009) "Digital holografi – innovativ teknik för cellstudier" Laboratoriet;5, s 6-8, Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, ISSN 0345-696X, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Delfani, Payam, Gjörloff Wingren, Anette (2012) "Intracellular tyrosine phosphatases and kinases in lymphoma" Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology;8, 594-601, INIST-CNRS, ISSN 1768-3262, DOI [länk], URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  El-Schish, Zahra, Mölder, Anna, Sebesta, Mikael, Gjörloff Wingren, Anette (2010) "Det digitala holografiska mikroskopet – innovativ teknik för analys av levande celler" Bioingenjøren;9, 6-13, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Fridberg, Marie, Tassidis, Helena, Gjörloff Wingren, Anette (2010) "PTPN7 (protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 7)" Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology, http://AtlasGeneticsOncology.org, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Rosen, Joseph (red./ed.) | Alm, Kersti, Cirenajwis, Helena, Gisselsson, Lennart, Gjörloff Wingren, Anette, Janicke, Birgit, Mölder, Anna, Oredsson, Stina, Persson, Johan (2011) Digital holography and cell studies. In Tech, 237-252, ISBN 978-953-307-227-2, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Mendez-Vilas, A, Díaz, J (red./ed.) | El-Schish, Zahra, Mölder, Anna, Sebesta, Mikael, Gisselsson, Lennart, Alm, Kersti, Gjörloff Wingren, Anette (2010) Digital holographic microscopy – innovative and non-destructive analysis of living cells. FORMATEX RESEARCH CENTER, 8, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Biomedicinsk vetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F502, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
photo of Anette Gjörloff Wingren Anette Gjörloff Wingren