MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Annette Holst Hansson
doktorand

Annette Holst-Hansson har en Master i omvårdnad, är doktorand inom vårdvetenskap,samt specialistsjuksköterska inom onkologi. Delar sin tid mellan forskning och kliniskt arbete på strålbehandlingsavdelningen.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:annette.holst.hansson@mau.se
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Redaktionsmedlem i tidningen Cancervården. Övriga meriter: Nordic Conference in Nursing Research Methods and Networks for the future, 12 Juni 2014, Odense, Danmark. Muntlig presentation. The breath of life – Womens experiences of Breathing Adapted Radiation Therapy. Nordic congress Röntgenveckan 2015 Personalised Imaging, 9 September 2015, Malmö, Sverige. Inbjuden talare. Att balansera på en skör tråd – Utrikesfödda kvinnor med bröstcancer och deras upplevelse av det dagliga livet under strålbehandling.

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
WORK 205 06 Malmö Sverige
Postadress: 
  Malmö universitet  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  , rum , , Malmö

			
Annette Holst Hansson