MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Annette Holst Hansson
doktorand

Annette Holst-Hansson har en Master i omvårdnad, är doktorand inom vårdvetenskap,samt specialistsjuksköterska inom onkologi. Delar sin tid mellan forskning och kliniskt arbete på strålbehandlingsavdelningen.

Kontaktuppgifter

E-post:annette.holst.hansson@mah.se
Telefon:040-66 57278
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, AS:F415
Mobil:0762-726799
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Redaktionsmedlem i tidningen Cancervården. Övriga meriter: Nordic Conference in Nursing Research Methods and Networks for the future, 12 Juni 2014, Odense, Danmark. Muntlig presentation. The breath of life – Womens experiences of Breathing Adapted Radiation Therapy. Nordic congress Röntgenveckan 2015 Personalised Imaging, 9 September 2015, Malmö, Sverige. Inbjuden talare. Att balansera på en skör tråd – Utrikesfödda kvinnor med bröstcancer och deras upplevelse av det dagliga livet under strålbehandling.

blackbox blackbox
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
  Malmö högskola  
Hälsa och samhälle  
205 06 Malmö
  
  Besök: 
  HS, Hälsa och samhälle (MAS ingång 49), rum AS:F415, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-66 57278 cell 0762-726799
Annette Holst Hansson