MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Annette Holst Hansson

Annette Holst-Hansson har en Master i omvårdnad, är doktorand inom vårdvetenskap,samt specialistsjuksköterska inom onkologi. Delar sin tid mellan forskning och kliniskt arbete på strålbehandlingsavdelningen.

Kontaktuppgifter

E-post:
Telefon:
Besöksadress:
Mobil:
Fax:
Postadress:
Hämtställe:

  • Övriga uppdrag och meriter

  • Redaktionsmedlem i tidningen Cancervården. Övriga meriter: Nordic Conference in Nursing Research Methods and Networks for the future, 12 Juni 2014, Odense, Danmark. Muntlig presentation. The breath of life – Womens experiences of Breathing Adapted Radiation Therapy. Nordic congress Röntgenveckan 2015 Personalised Imaging, 9 September 2015, Malmö, Sverige. Inbjuden talare. Att balansera på en skör tråd – Utrikesfödda kvinnor med bröstcancer och deras upplevelse av det dagliga livet under strålbehandling.