MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Annika Staaf
universitetslektor

Annika Staaf, JK, Fil.Dr i Rättsociologi. Docent i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap. Undervisar i juridik, främst offentlig rätt, allmän förvaltningsrätt, socialrätt och straffrätt. Forskningsintresse: rättssäkerhetsaspekter av offentlig maktutövning samt MR. Medlem i socialrättsliga nätverk och deltar i ett regionalt forskningsnätverk om barn, unga och familj i ett välfärdsperspektiv samt tillförordnad svensk redaktör för tidskriften Retfaerd.


Forskningscenter

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier pil visa

Forskningsplattformar

People, Places and prevention pil visa

Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för kriminologi pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:annika.staaf@mau.se
Telefon:040-6657921
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F524
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Staaf, Annika (2005) Rättssäkerhet och tvångsvård: en rättssociologisk studie. Lund : Sociologiska institutionen, Univ., 356, ISBN 91-7267-196-3, .

  Antologibidrag
  Björngren Cuadra, Carin (red./ed.) | Staaf, Annika (2010) Om anmälningsplikten vid misstanke att barn far illa. Studentlitteratur, chapter 9, 277-294, ISSN 978-91-44-05307-3,

  Malmsten, Jenny (red./ed.) | Björngren Cuadra, Carin, Staaf, Annika (2010) Vård för irreguljära migranter- exemplet Region Skåne. Stadskontoret, Malmö stad, s 157-172, ISBN 978-91-86631-01-7, ISSN 1654-5621, URL [länk],

  Envall, Elis, Westin, Sanna, Björngren Cuadra, Carin, Staaf, Annika, Ascher, Henry, Khosravi, Shahram (2010) Social rapport 2010. Socialstyrelsen, kapitel 8, sid 267-292, ISBN 978-91-86585-00-6, URL [länk],

  Övrig publicering
  Staaf, Annika, Björngren Cuadra, Carin (2010) "Social services and irregular migrants. The case of Sweden." 326, IASSW, ICSW and IFSW,
blackbox blackbox
ANNIKA STAAF
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Juridik
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F524, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657921
Annika Staaf