MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Annika Staaf
universitetslektor, befordrad

Annika Staaf, JK, Fil.Dr i Rättsociologi. Undervisar i juridik, främst offentlig rätt, allmän förvaltningsrätt, socialrätt och straffrätt. Forskningsintresse: rättssäkerhetsaspekter av offentlig maktutövning samt MR. Medlem i socialrättsliga nätverk och deltar i ett regionalt forskningsnätverk om barn, unga och familj i ett välfärdsperspektiv samt tillförordnad svensk redaktör för tidskriften Retfaerd.

Kontaktuppgifter

E-post:annika.staaf@mah.se
Telefon:040-66 57921
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, AS:F524
Mobil:0761-614167
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Staaf, Annika (2005) Rättssäkerhet och tvångsvård: en rättssociologisk studie. Lund : Sociologiska institutionen, Univ., 356, ISBN 91-7267-196-3, .

  Antologibidrag
  Björngren Cuadra, Carin (red./ed.) | Staaf, Annika (2010) Om anmälningsplikten vid misstanke att barn far illa. Studentlitteratur, chapter 9, 277-294, ISSN 978-91-44-05307-3,

  Malmsten, Jenny (red./ed.) | Björngren Cuadra, Carin, Staaf, Annika (2010) Vård för irreguljära migranter- exemplet Region Skåne. Stadskontoret, Malmö stad, s 157-172, ISBN 978-91-86631-01-7, ISSN 1654-5621, URL [länk],

  Envall, Elis, Westin, Sanna, Björngren Cuadra, Carin, Staaf, Annika, Ascher, Henry, Khosravi, Shahram (2010) Social rapport 2010. Socialstyrelsen, kapitel 8, sid 267-292, ISBN 978-91-86585-00-6, URL [länk],

  Övrig publicering
  Staaf, Annika, Björngren Cuadra, Carin (2010) "Social services and irregular migrants. The case of Sweden." 326, IASSW, ICSW and IFSW,
blackbox blackbox
ANNIKA STAAF
UNIVERSITETSLEKTOR, BEFORDRAD
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 HS, Hälsa och samhälle (MAS ingång 49), rum AS:F524, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-66 57921 cell 0761-614167
Annika Staaf