MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anne Wennick
universitetslektor

Anne Wennick är leg sjuksköterska (SSK), barnsjuksköterska (BSSK) och lektor vid Institutionen för vårdvetenskap. Hennes forskning fokuserar förvärvad långvarig eller kronisk sjukdom i barndomen och dess påverkan på familjen. Av särskilt intresse är familjens upplevelser av att vårda sitt sjuka barn i det egna hemmet och över tid.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anne.wennick@mau.se
Telefon:040-6657974
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F304
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Vårdalinstitutet Anne Wennick
Riksföreningen för Barnsjuksköterskor
Podcast: A fine line
Facebook Barnsjuksköterskor från Malmö högskola
Publikationer i SwePub
ResearchGate
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2020 | Artikel i tidskrift
  Models of support to family members during the trajectory of cancer
  Samuelsson Maria, Wennick Anne, Jakobsson Jenny, Bengtsson Mariette

  2020 | Artikel i tidskrift
  An exploratory study of the everyday life of Swedish children on home parenteral nutrition and their families.
  Samuelsson Maria, Wennick Anne

  2020 | Artikel i tidskrift
  Teaching strategies and outcome assessments targeting critical thinking in bachelor nursing students
  Westerdahl Frida, Carlson Elisabeth, Wennick Anne, Borglin Gunilla

  2018 | Artikel i tidskrift
  Critical Friends
  Carlson Elisabeth, Nygren Frida, Wennick Anne

  2018 | Artikel i tidskrift
  The narrow treatment road to survival
  Holst-Hansson Annette, Idvall Ewa, Bolmsjö Ingrid, Wennick Anne

  Länk till alla publikationer i DIVA.
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Programansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hälsa- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp, avancerad nivå

  Stipendieansvarig Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

blackbox blackbox
ANNE WENNICK
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F304, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657974
photo of Anne Wennick Anne Wennick