MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Anne Wennick
universitetslektor

Anne Wennick är leg sjuksköterska (SSK), barnsjuksköterska (BSSK) och lektor vid Institutionen för vårdvetenskap. Hennes forskning fokuserar förvärvad långvarig eller kronisk sjukdom i barndomen och dess påverkan på familjen. Av särskilt intresse är familjens upplevelser av att vårda sitt sjuka barn i det egna hemmet och över tid.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för vårdvetenskap pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:anne.wennick@mau.se
Telefon:040-6657974
Besöksadress: Jan Waldenströms gata 25, Allmänna sjukhuset, F304
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:46

Vårdalinstitutet Anne Wennick
Riksföreningen för Barnsjuksköterskor
Podcast: A fine line
Facebook Barnsjuksköterskor från Malmö högskola
Publikationer i SwePub
ResearchGate
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Avhandling
  Wennick, Anne (2007) LIVING WITH CHILDHOOD DIABETES – Family experiences and Long-Term effects. Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series, .

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Wann-Hansson, Christine, Wennick, Anne (2016) "How do patients with peripheral arterial disease communicate their knowledge about their illness and treatments? : A qualitative descriptive study" BMC Nursing;15, 29, BioMed Central, ISSN 1472-6955, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Norling, Maja, Stenzelius, Karin, Ekman, Nina, Wennick, Anne (2015) "High School Students` Experiences in School Toilets or Restrooms" Journal of School Nursing;, 1-8, Sage, ISSN 1059-8405, DOI [länk],

  Vejzovic, Vedrana, Bramhagen, Ann-Cathrine, Idwall, Ewa, Wennick, Anne (2015) "Parents’ experiences when their child is undergoing an elective colonoscopy" Journal for Specialist sin Pediatric Nursing;2, 123-130, Wiley, ISSN 1744-6155, DOI [länk],

  Vejzovic, Vedrana, Wennick, Anne, Idvall, Ewa, Bramhagen, Ann-Cathrine (2014) "A private affair : children’s experiences prior to colonoscopy" Journal of Clinical Nursing;, e-pub ahead of print, Wiley, ISSN 0962-1067, DOI [länk],

  Wennick, Anne, Huus, Karina (2012) "What it is like being a sibling of a child newly diagnosed with type 1 diabetes : an interview study" European Diabetes Nursing;3, 88-92, Wiley-Blackwell, ISSN 1551-7853, URL [länk],

  Wennick, Anne, Hallström, Inger, Lindgren, Björn, Bolin, Kristian (2011) "Attained education and self-assessed health later in life when diagnosed with diabetes in childhood: a population-based study" Pediatr Diabetes;7, 619-26, Wiley-Blackwell, ISSN 1399-543X, DOI [länk],

  Wennick, Anne, Lundqvist, Anita, Hallström, Inger (2009) "Everyday experience of families three years after diagnosis of type 1 diabetes in children: a research paper" Journal of Pediatric Nursing;3, 222-30, ISSN 0882-5963, DOI [länk],

  Wennick, Anne, Hallström, Inger (2007) "Families` lived experience one year after a child was diagnosed with type 1 diabetes" Journal of Advanced Nursing;60, 299-307,

  Wennick, Anne, Hallström, Inger (2006-11) "Swedish families` lived experience when a child is first diagnosed as having insulin-dependent diabetes mellitus: An ongoing learning process." Journal of Family Nursing Nov;12, 368-89,

  Böcker
  Tveiten, Sidsel, Wennick, Anne, Friis Steen, Hanna (2012) Sykepleie til barn : familiesentrert sykepleie. Gyldendal akademisk, ISBN 978-82-05-40689-6,

  Dychawy Rosner, Irena, Shleev, Sergey, Wennick, Anne, Bahtsevani, Christel (2012) Triad handledning : en handledningsmodell för introduktion av empiriska koncept i sjuksköterskeutbildningen. Malmö Högskola, 56, ISBN 9789171044266, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Hallström, Inger, Lindberg, Tor (red./ed.) | Wennick, Anne, Tiberg, Iren (2009) Barn med typ-1 diabetes. Liber, s 108-115, ISBN 978-91-47-09327-4,

  Hallström, Inger, Lindberg, Tor (red./ed.) | Wennick, Anne (2009) Barn med sepsis. Liber, sid 26, ISBN 978-91-47-09327-4,

  Hallström, Inger, Lindberg, Tor (red./ed.) | Wennick, Anne (2009) Barn med pyelonefrit. Liber, sid 25-26, ISBN 978-91-47-09327-4,

  Hallström, Inger, Lindberg, Tor (red./ed.) | Wennick, Anne (2009) Barn med pneumoni. Liber, sid 22-23, ISBN 978-91-47-09327-4,

  Hallström, Inger, Lindberg, Tor (red./ed.) | Wennick, Anne (2009) Barn med meningit. Liber, sid 24-25, ISBN 978-91-47-09327-4,

  Hallström, Inger, Lindberg, Tor (red./ed.) | Wennick, Anne (2009) Barn med bronkiolit orsakad av RS-virus. Liber, sid 20-22, ISBN 978-91-47-09327-4,

  Hallström, Inger, Lindberg, Tor (red./ed.) | Wennick, Anne (2009) Barn med astma. Liber, sid 62-63, ISBN 978-91-47-09327-4,
 • Övriga uppdrag och meriter

 • Programansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hälsa- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp, avancerad nivå

  Stipendieansvarig Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

blackbox blackbox
ANNE WENNICK
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Vårdvetenskap
WORK 205 06 Malmö Sverige Jan Waldenströms gata 25
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Allmänna sjukhuset, F304, Jan Waldenströms gata 25, Malmö

			
work 040-6657974
photo of Anne Wennick Anne Wennick