MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Bengt Ingvad
universitetslektor, befordrad

citat Vår omsorg om äldre är en central aspekt av den svenska välfärden. Här kommer samhällets och enskilda personers intressen, mål och välfärd till uttryck. citat
Bengt Ingvad disputerade i socialt arbete 2003 på avhandlingen Omsorg och relationer, Om det känslomässiga samspelet i hemtjänsten, vid Socialhögskolan i Lund. Han visar här att de känslomässiga aspekterna av omsorgsrelationen har en betydelse för omsorgsarbetets innehåll och de två aktörernas upplevelser av omsorgsarbetet. Ingvad har tillsammans med andra kollegor drivit forskningsprojekt (”Hemtjänstens organisationsformer och kvalitet in på 2000-talet”) och publicerat arbeten kring kvalitetsaspekter av organisationsformer inom hemtjänsten. Ett av de senare forskningsprojekten (”Specialiserade biståndsbedömare inom hemtjänsten”) har bland annat tagit upp i hur verksamheten i dagens hemtjänst är formad i nivåer och olika befattningshavare i beställar-utförarmodellen, och vad det betyder för hur vårdpersonalen (undersköterskor, vårdbiträden) ser på sina arbetsuppgifter och hur de förhåller sig till de biståndsbeslut som biståndsbedömare fattar.

Kontaktuppgifter

E-post:bengt.ingvad@mah.se
Telefon:040-66 57951
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8: Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Publikationer i SwePub
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Ingvad, Bengt, Olsson, Eric, Bondesson, Karin, Arndt, Charlotte (2006) "Organisationsförändring, omsorgsklimat och kvalitet i hemtjänsten" Socialvetenskaplig tidskrift, Nummer 4,

  Konferensbidrag
  Olsson, Eric, Ingvad, Bengt, Bondesson, Karin, Arndt, Charlotte (2005) "Organisationsförändring och arbetsgruppsklimat" (peer-review paper) 81-96, Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle / socialpsykologi, ISBN 91-631-6555-4,
blackbox blackbox
BENGT INGVAD
UNIVERSITETSLEKTOR, BEFORDRAD
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Gäddan8, rum G8: Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 57951
Bengt Ingvad