MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Bengt Ingvad
universitetslektor

Bengt Ingvad disputerade i socialt arbete 2003 på avhandlingen Omsorg och relationer, Om det känslomässiga samspelet i hemtjänsten, vid Socialhögskolan i Lund. Han visar här att de känslomässiga aspekterna av omsorgsrelationen har en betydelse för omsorgsarbetets innehåll och de två aktörernas upplevelser av omsorgsarbetet. Ingvad har tillsammans med andra kollegor drivit forskningsprojekt (”Hemtjänstens organisationsformer och kvalitet in på 2000-talet”) och publicerat arbeten kring kvalitetsaspekter av organisationsformer inom hemtjänsten. Ett av de senare forskningsprojekten (”Specialiserade biståndsbedömare inom hemtjänsten”) har bland annat tagit upp i hur verksamheten i dagens hemtjänst är formad i nivåer och olika befattningshavare i beställar-utförarmodellen, och vad det betyder för hur vårdpersonalen (undersköterskor, vårdbiträden) ser på sina arbetsuppgifter och hur de förhåller sig till de biståndsbeslut som biståndsbedömare fattar.


Fakulteter och institutioner

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) pil visa
Institutionen för socialt arbete pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:bengt.ingvad@mau.se
Telefon:040-6657951
Besöksadress: Citadellsvägen 7, Gäddan, Plan 5
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Publikationer i SwePub
 • Publikationer

 • Senaste publikationerna från Malmö University Electronic Publishing.

  2018 | Kapitel i bok, del av antologi
  Fallet Karin
  Ingvad Bengt, Bogazzi Nadia

  2006 | Artikel i tidskrift
  Organisationsförändring, omsorgsklimat och kvalitet i hemtjänsten
  Ingvad Bengt, Olsson Eric, Bondesson Karin, Arndt Charlotte

  2005 | Konferensbidrag
  Organisationsförändring och arbetsgruppsklimat
  Olsson Eric, Ingvad Bengt, Bondesson Karin, Arndt Charlotte

  Länk till alla publikationer i DIVA.
blackbox blackbox
BENGT INGVAD
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Gäddan, Plan 5, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-6657951
photo of Bengt Ingvad Bengt Ingvad