MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Björn Johnson
professor

Björn Johnson, är filosofie doktor i statsvetenskap och professor i socialt arbete. Han är verksam som lärare inom socionomutbildningen. Forskningsområden: Drogbruk, narkotikapolitik, sjukfrånvaro och policyforskning.

Kontaktuppgifter

E-post:bjorn.johnson@mah.se
Telefon:040-66 57690
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8: Plan 4
Mobil:0704-383973
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Läckage och icke-medicinskt bruk av metadon och bu
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Johnson, Björn, Richert, Torkel (2016) "A comparison of privileged access interviewing and traditional interviewing methods when studying drug users in treatment" Addiction Research & Theory;5, 406-415, Taylor & Francis, ISSN 1606-6359, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Johnson, Björn, Richert, Torkel (2015) "Diversion of methadone and buprenorphine from opioid substitution treatment : the importance of patients’ attitudes and norms" Journal of Substance Abuse Treatment;, 6, Elsevier, ISSN 0740-5472, DOI [länk],

  Richert, Torkel, Johnson, Björn (2015) "Long-term self-treatment with methadone or buprenorphine as a response to barriers to opioid substitution treatment : the case of Sweden" Harm Reduction Journal;37, 1-14, BioMed Central, ISSN 1477-7517, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Johnson, Björn, Richert, Torkel (2014) "Diversion of methadone and buprenorphine by patients in opioidsubstitution treatment in Sweden : prevalence estimates and risk factors" International Journal of Drug Policy;2, 183–190, Elsevier, ISSN 0955-3959, DOI [länk],

  Richert, Torkel, Johnson, Björn (2013) "Illicit use of methadone and buprenorphine among adolescents and young adults in Sweden" Harm Reduction Journal;, 27, BioMed Central, ISSN 1477-7517, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Johnson, Björn (2010) "Risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende – en forskningsöversikt." Socialvetenskaplig tidskrift;1, 46-66, FORSA, ISSN 1104-1420, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Johnson, Björn, Richert, Torkel, Svensson, Bengt (2017) Alkohol- och narkotikaproblem. Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-11238-1, (PDF document) (application/pdf)

  Johnson, Björn, Lalander, Philip (red./ed.) | (2013) Med narkotikan som följeslagare : femton texter till Bengt Svensson. Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola, 159, ISBN 978-91-7104-535-5, 978-91-7104-536-2, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Johnson, Björn (2010) Kampen om sjukfrånvaron. Arkiv förlag, 287 s, ISBN 9789179242251, (PDF document) (application/pdf)

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
BJÖRN JOHNSON
PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för socialt arbete
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Gäddan8, rum G8: Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 57690 cell 0704-383973
photo of Björn Johnson Björn Johnson