MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Björn Johnson
universitetslektor

Björn Johnson, är filosofie doktor i statsvetenskap och docent i socialt arbete. Han är verksam som lärare inom grundutbildningen. Forskningsområden: Narkotikapolitik, sjukfrånvaro och policyforskning. Björn tjänstgör även på GF, Centrum för Tillämpad Arbetslivsforskning på ank. 040-6657791.

Kontaktuppgifter

E-post:bjorn.johnson@mah.se
Telefon:040-66 57690
Besöksadress: Citadellsvägen 7, G8: Plan 4
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö
Hämtställe:79

Läckage och icke-medicinskt bruk av metadon och bu
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Johnson, Björn (2013) "User movies as a means of incorporating the knowledge and experience of users in web-based professional education" Social Work Education;4, 468-483, Taylor & Francis Group, ISSN 1470-1227, DOI [länk], URL [länk],

  Richert, Torkel, Johnson, Björn (2013) "Illicit use of methadone and buprenorphine among adolescents and young adults in Sweden" Harm Reduction Journal;, 27, BioMed Central, ISSN 1477-7517, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Artiklar
  Johnson, Björn (2011) "Metadon och buprenorfin – attraktiva på gatan och utanför vården" Läkartidingen;45, 2309-11, Sveriges Läkarförbund, ISSN 0023-7205, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Johnson, Björn (2010) "Risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende – en forskningsöversikt." Socialvetenskaplig tidskrift;1, 46-66, FORSA, ISSN 1104-1420, (PDF document) (application/pdf)

  Böcker
  Halling, Christina, Johnson, Björn (2014) Mediebilden av Försäkringskassan 2003-2012. Försäkringskassan, 142, ISSN 1654-8574, (PDF document) (application/pdf)

  Johnson, Björn, Lalander, Philip (red./ed.) | (2013) Med narkotikan som följeslagare : femton texter till Bengt Svensson. Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola, 159, ISBN 978-91-7104-535-5, 978-91-7104-536-2, ISSN 1650-2337, (PDF document) (application/pdf)

  Johnson, Björn (2010) Kampen om sjukfrånvaron. Arkiv förlag, 287 s, ISBN 9789179242251, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Johnson, Björn (2009) Två risker i läkemedelsassisterad behandling – läckage och förgiftningsdödsfall. Studentlitteratur, ISBN 914405212X,

  Edman, Johan, Stenius, Kerstin (red./ed.) | Johnson, Björn (2007) After the Storm. Developments in Maintenance Treatment Policy and Practice in Sweden 1987–2006. Nordic Centre for Alcohol and Drug Research, p 259-287, (PDF document) (application/pdf)

  Svensson, Bengt, Johnson, Björn (2006-08-20) Metadonkonflikten. Natur och Kultur, from 24 to 44, ISBN 13:978-91-27-11302-2, 10:91-27-11302-7,

  Tidigare publikationer
blackbox blackbox
BJÖRN JOHNSON
UNIVERSITETSLEKTOR
graybackground
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
Institutionen för kriminologi
WORK 205 06 Malmö Sverige Citadellsvägen 7
Postadress: 
 Malmö högskola 
Hälsa och samhälle 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 Gäddan8, rum G8: Plan 4, Citadellsvägen 7, Malmö

			
work 040-66 57690
photo of Björn Johnson Björn Johnson